W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoż. (BHP/PPOŻ)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
parter pokój 14
telefon 91 321 23 42
mwidurska@um.swinoujscie.pl

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - mgr Małgorzata Widurska

Zadania Samodzielnego stanowiska ds. BHP i PPOŻ:

1)    kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
2)    bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i opracowywanie wniosków zmierzających do ich usunięcia oraz bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego,
3)    sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
4)    udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
5)    przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,
6)    udział w opracowywaniu zarządzeń Prezydenta, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż,
7)    opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,
8)    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z ich badania, a także kontrola realizacji tych wniosków,
9)    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
10)    doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP,
11)    udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
12)    doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
13)    współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu lub osobami, w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,
14)    prowadzenie szkolenia wstępnego dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu,
15)    współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
16)    uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,
17)    prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w regulaminie pracy, w tym opiniowanie zgodności wniosków pracowników o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok z obowiązującymi przepisami,
18)    nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż. w budynku Urzędu,
19)    kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
20)    przygotowanie obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,
21)    organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,
22)    prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,
23)    opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z wykonaniem planów oraz procedur ewakuacji,
24)    przeprowadzanie kontroli konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
25)    rewizja oznakowania obiektu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,
26)    realizacja nakazów pokontrolnych w zakresie ochrony ppoż.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego