W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Biuro Technologii Informacyjnych (BTI)

Biuro Technologii Informacyjnych
ul Wyspiańskiego 35c

Telefon główny: 91 321 23 09


Email główny: bti@um.swinoujscie.pl

Kierownictwo: Wiktor Szymanowski

Godziny pracy: 7:00 do 15:00


Zadania Biura Technologii Informacyjnych:
1) opracowanie i nadzór nad realizacją strategii informatyzacji Urzędu,
2) współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie opracowania, wytworzenia, eksploatacji i rozwoju systemów informatycznych dla ich potrzeb,
3) analiza potrzeb i organizowanie przetargów na dostawy sprzętu i oprogramowania zgłaszane przez komórki organizacyjne Urzędu,
4) analiza potrzeb informatycznej integracji Urzędu z administracją rządową i samorządową,
5) prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego i oprogramowania,
6) prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania dedykowanego zadaniom Miasta,
7) nadawanie i odbieranie uprawnień użytkownikom na podstawie pisemnych wniosków przełożonych,
8) sprawowanie nadzoru nad zarządzaniem, eksploatacją, modernizowaniem, naprawianiem i konserwowaniem sprzętu komputerowego,
9) przygotowanie i kontrola realizacji umów związanych z informatyzacją
oraz informatycznymi usługami serwisowymi Urzędu,
10) koordynacja modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej Urzędu,
11) zapewnienie ciągłości sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych,
12) nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych Urzędu w informatyczne materiały eksploatacyjne,
13) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwisami, usługami sieciowymi oraz systemami baz danych,
14) współdziałanie we wdrażaniu systemów, modułów i aplikacji oraz przeprowadzaniu szkoleń i monitoringu wdrażania,
15) zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych, polegającego w szczególności na:
a) dbałości o aktualizację oprogramowania systemowego i antywirusowego,
b) minimalizowaniu ryzyka utraty informacji w wyniku awarii,
c) ochronie przed nieuprawnioną modyfikacją, zapewnieniu bezpieczeństwa plików systemowych,
d) podejmowaniu działań po dostrzeżeniu podatności systemów teleinformatycznych na możliwość naruszenia bezpieczeństwa,
16) utrzymanie i wsparcie techniczne obsługi strony internetowej Miasta i Biuletynu Informacji Publicznej oraz innych serwisów, profili, aplikacji i komunikatorów udostępnianych mieszkańcom,
17) zapewnienie warunków technicznych transmisji i utrwalania obrad Rady za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
18) współpraca z Wydziałem Organizacyjnym w zakresie wykonywania obowiązków dostępności cyfrowej,
19) wdrożenie i utrzymanie projektu e-Urząd,
20) rozwój informatyczny Urzędu,
21) sporządzanie sprawozdań i informacji dotyczących sprzętu komputerowego, programów i informatyzacji Miasta,
22) przygotowanie planu finansowego i umów na usługi związane z realizacją zadań komórki, w tym terminowa obsługa dokumentów księgowych w zakresie kontroli merytorycznej.
 
Pracownicy komórki organizacyjnej:

Imię i nazwisko - Stanowisko - Prowadzone sprawy -  Nr telefonu   -  Nr pokoju

Wiktor Szymanowski –  Kierownik - Nadzór nad utrzymaniem istniejących i wdrażaniem nowych systemów informatycznych, zakupy sprzętu i usług informatycznych – nr tel.  913212309 – nr pok. 306

Małgorzata Jaroni - Inspektor -  Rozliczanie dokumentów finansowych  – nr tel. 913218595 – nr pok. 306

Paweł Rombalski - Informatyk urzędu - Eksploatacja  oprogramowania ERP, sprzętu komputerowego i sieciowego,  nr tel.  913212309 – nr pok. 305

Patryk Kabaciński - Informatyk urzędu -  Eksploatacja oprogramowania ERP, sprzętu komputerowego – nr tel. 913212309 – nr pok. 305

Sławomir Kamiński - Informatyk urzędu - Eksploatacja oprogramowania ERP, sprzętu komputerowego – nr tel. 913212309 – nr pok. 305

Oskar Anders - Informatyk urzędu - Eksploatacja sprzętu komputerowego i sieciowego – nr tel. 913212309 – nr pok. 305

Powiadom znajomego