W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT)

Urząd Miasta Świnoujście
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/2A
I p., pok.  116, 117
II p., pok. 215,216, 217
 
Telefon główny
+48 91 321 5623, 91 327 8668 – promocja i turystyka
+48 91 327 1629 - współpraca zagraniczna
+48 91 321 3994, 91 327 87 41 – kultura i sport
+48 91 322 4999 - informacja turystyczna
 
Faks
+48 91 327 8668
 
Email główny
promocja@um.swinoujscie.pl
kultura@um.swinoujscie.pl
 
Kierownictwo
Wioleta Samitowska - Naczelnik
Tel.: +48 91 327 86 01
Email: wsamitowska@um.swinoujscie.pl
I p., pok. 216
 
 
Godziny pracy
7:30 – 15:30
 
Zakres działania komórki organizacyjnej
1)    wypracowywanie kierunków polityki Miasta w zakresie turystyki, kultury, sportu i rekreacji, z uwzględnieniem działalności instytucji miejskich, opinii środowisk twórczych i animatorów kultury, sportu i rekreacji oraz organizacji pozarządowych,
2)    opracowywanie i wdrażanie założeń strategii oraz programów promocji Miasta w celu budowania silnej marki Miasta w kraju i za granicą,
3)    prowadzenie działań zmierzających do rozwoju turystyki i infrastruktury turystycznej w Mieście,
4)    prowadzenie spraw wynikających z tytułu posiadania przez Miasto statusu uzdrowiska, w tym zadań wynikających z ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych,
5)    prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych,
6)    tworzenie i rozwój systemu informacji turystycznej i kulturalnej na terenie Miasta, w tym prowadzenie informacji turystycznej,
7)    nadzór merytoryczny nad działalnością miejskich instytucji kultury i sportu,
8)    prowadzenie spraw związanych z utworzeniem, likwidacją i przekształceniem miejskich instytucji kultury i sportu,
9)    prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań publicznych będących w zakresie kompetencji wydziału, w tym nadzór nad działalnością i kontrola merytoryczna organizacji pozarządowych,
10)    prowadzenie rejestru instytucji kultury oraz ewidencji uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej,
11)    przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:
a)    zezwoleń na imprezy masowe,
b)    rejestracji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych,
12)    prowadzenie spraw związanych przyznawaniem nagród i stypendiów dla osób:
a)    zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury,
b)    propagujących kulturę fizyczną oraz mających osiągnięcia sportowe,
13)    koordynowanie współpracy zagranicznej Miasta z miastami partnerskimi i innymi podmiotami zagranicznymi,
14)    prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych,
15)    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na używanie herbu i flagi Miasta.

 
Pracownicy komórki organizacyjnej:
Imię i nazwisko - Stanowisko - Prowadzone sprawy -  Nr telefonu   -  Nr pokoju
 

Magdalena Mazur
Inspektor
- zadania z zakresu promocji
- prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na używanie herbu i flagi Miasta
Tel.: +48 91 327 8741
Pok. 217

Julia Jędrzejczyk
Inspektor
- zadania z zakresu promocji
Tel.: +48 91 327 8668
Pok. 117

Sylwia Kędzierska
Inspektor
- zadania z zakresu promocji
Tel.: +48 91 327 8668
Pok. 117

Monika Dendor- inspektor
-zadania z zakresu promocji
Tel.: +48 91 321  5623
pok. 116
 
Arkadiusz Kusak
Inspektor
- zadania z zakresu turystyki
- prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych
Tel.: +48 91 321 5623
Pok. 116
 
Iwona Nowak
Inspektor
- zadania z zakresu sportu
- przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie:
a)         zezwoleń na imprezy masowe,
b)         rejestracji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych
Tel.:+48 91 327 8741
Pok. 217
 
 Anna Łazicka
Inspektor
- zadania z zakresu kultury
Tel.: +48 91 321 3994
Pok. 215
 
Ewa Rucińska
- koordynator projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku” 
 
Informacja Turystyczna
Pl. Słowiański 6/1
72- 600 Świnoujście
 
Tel.: +48 91 322 4999
Tel.: +48 91 327 1630

Email: cit@um.swinoujscie.pl
 
Pracownicy Informacji Turystycznej
 
Lidia Miecznik
Kierownik 
Tel.: +48 91 327 1629
Email: lmiecznik@um.swinoujscie.pl

 
Adriana Gałach
Podinspektor


Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane