W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu (WPT)

Urząd Miasta Świnoujście
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/2 A
I p., pok.  115, 116, 117
II p., pok. 215, 216, 217
 
Telefon główny
+48 91 321 56 23, 91 327 86 68 – promocja i turystyka
+48 91 327 16 29 - współpraca zagraniczna
+48 91 321 39 94, 91 327 87 41 – kultura i sport
+48 91 322 49 99 - informacja turystyczna
 
Faks
+48 91 327 86 68
 
E-mail główny:
promocja@um.swinoujscie.pl
kultura@um.swinoujscie.pl
 

Kierownictwo

dr Wioleta Samitowska - Naczelnik
II p., pok. 216
tel.: +48 91 327 86 01
e-mail: wsamitowska@um.swinoujscie.pl

Godziny pracy
7:00 – 15:00


Zakres działania komórki organizacyjnej:

 1. Współpraca z branżą turystyczną, instytucjami kultury i sportu, animatorami życia kulturalnego, organizacjami pozarządowymi przy opracowywaniu programów Miasta w zakresie kultury, sportu i rekreacji.
 2. Koordynowanie prac przy opracowywaniu strategii, programów promocji Miasta i ich realizacja. Monitoring realizacji w/wym. programów
 3. Prowadzenie działań promocyjnych Miasta.
 4. Udział w targach, prezentacjach krajowych i zagranicznych, organizacja przedsięwzięć o charakterze promocyjnym.
 5. Dbałość o promocyjny wizerunek   strony internetowej Miasta i aktualizacja stron: www.swinoujscie.pl, visit.swinoujscie.pl oraz www.swinoujscie360.eu w zakresie kompetencji Wydziału. 
 6. Wspieranie działań stowarzyszeń turystycznych i innych podmiotów działających w turystyce na terenie Miasta.
 7. Opracowywanie, wdrażanie i monitoring realizacji programów rozwoju turystyki i produktów turystycznych.
 8. Realizacja zapisów ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.
 9. Koordynacja prac nad opracowywaniem operatu uzdrowiskowego i statutu Uzdrowiska oraz ich aktualizacja.
 10. Przyjmowanie wniosków i wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, dokonywanie wykreśleń z ewidencji w związku z zaprzestaniem świadczenia usług hotelarskich.
 11. Prowadzenie bazy obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie.
 12. Tworzenie baz danych z obszaru turystyki.  
 13. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania Informacji Turystycznej, zgodnie ze standardami Polskiej Organizacji Turystycznej.
 14. Współpraca z Polską Organizacją Turystyczną i Regionalną Organizacją Turystyczną w ramach ogólnopolskiego systemu informacji turystycznej.
 15. Inicjowanie działań w celu rozszerzenia systemu informacji turystycznej w ramach Miejskiego Systemu Informacji (tablice informacyjne, oznakowanie szlaków turystycznych), dbałość o ich aktualność.
 16. Współpraca z miejskimi instytucjami kultury i sportu, stowarzyszeniami i innymi podmiotami na terenie Miasta w zakresie opracowywania kalendarza imprez.
 17. Nadzorowanie działalności miejskich instytucji kultury i sportu.
 18. Prowadzenie spraw związanych ze zlecaniem organizacjom pozarządowym zadań publicznych.
 19. Kontrola działalności merytorycznej i wydatkowania środków przez instytucje kultury, uczniowskie kluby sportowe.
 20. Rejestracja nowych uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych, wprowadzanie zmian na wniosek w/w. 
 21. Przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie zezwoleń na imprezy masowe, rejestracji klubów sportowych i uczniowskich klubów sportowych i przedkładanie ich do podpisu Prezydentowi Miasta.
 22. Opracowywanie projektów regulaminów przyznawania stypendiów i nagród dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury, propagujących kulturę fizyczną oraz mających osiągnięcia sportowe. Obsługa organizacyjna Komisji Stypendialnej.
 23. Organizacja spotkań, wizyt w ramach współpracy miast partnerskich i innych kontaktów zagranicznych, prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 24. Realizacja zadań związanych z uczestnictwem miasta w programach, projektach międzynarodowych.
 25. Inicjowanie i wspieranie kontaktów pomiędzy podmiotami lokalnymi i ich partnerami za granicą.
 26. Obsługa Urzędu Miasta w zakresie tłumaczeń (język niemiecki i angielski).
 27. Prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w: Świnoujskiej Organizacji Turystycznej, Zachodniopomorskim Szlaku Żeglarskim, Stowarzyszeniu Gmin Uzdrowiskowych.
 28. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej używania herbu i flagi Miasta przez podmioty zewnętrzne. 
 29. Prowadzenie spraw związanych z realizacją projekty „Cztery Zakątki”.
 30. Prowadzenie spraw związanych z Programem Karta Wyspiarza/Wyspiarza Seniora

 
Pracownicy komórki organizacyjnej: Joanna Jankowska – podinspektor
Prowadzenie spraw związanych z programem: Karta Wyspiarza i Karta Wyspiarza Seniora

pok. 115
e-mail: kartawyspiarza@um.swinoujscie.pl
tel.: 693 892 487


Monika Dendor - główny specjalista
Prowadzenie zadań z zakresu Promocji

pok. 117
e-mail: mdendor@um.swinoujscie.pl, imprezy@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 321  56 23


Aleksandra Budzińska - podinspektor
Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zgody na używanie herbu, logo Miasta i Promocji

pok. 117
e-mail: abudzinska@um.swinoujscie.pl, imprezy@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 321 56 23


Kinga Raburska - Krzyżaniak - podinspektor
Zadania z zakresu turystyki oraz prowadzenie ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Prowadzenie zadań z zakresu Operatu Uzdrowiskowego i Promocji

pok. 116
e-mail: kraburska@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 327 86 68


Anna Łazicka - główny specjalista
Prowadzenie zadań z zakresu kultury i sportu, imprezy masowe

pok. 215
e-mail: alazicka@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 321 39 94


Milena Witek - podinspektor
Prowadzenie zadań z zakresu kultury i sportu, imprezy masowe

pok. 217
e-mail: mwitek@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 327 87 41


Aneta Nowaczyk - podinspektor
Prowadzenie zadań z zakresu kultury i sportu, imprezy masowe

pok. 217
e-mail: anowaczyk@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 327 87 41


Ewa Rucińska
Koordynacja projektu „Cztery Zakątki Południowego Bałtyku”

 

Informacja Turystyczna

Pl. Słowiański 6/1
72- 600 Świnoujście
tel.: +48 91 322 49 99
tel.: +48 91 327 16 30

e-mail: cit@um.swinoujscie.pl

Pracownicy Informacji Turystycznej

Lidia Miecznik - Kierownik

e-mail: lmiecznik@um.swinoujscie.pl
tel.: +48 91 327 16 29

Aleksandra Kwiatkowska - podinspektor

e-mail: akwiatkowska@um.swinoujscie.pl,
tel.: +48 91 327 16 29


Powiadom znajomego