W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Księgowości (WK)


ul. Wojska Polskiego 1/5, I piętro (Płace)  pokój 119A,  II piętro pokój: 201, 201A, 217,

tel. 91 327 86 74, 91 327 86 85, 91 327 86 86 

wkfk@um.swinoujscie.pl

 

Naczelnik Ewa Adamska

 

Godziny pracy 7:00-15:00

Zadania Wydziału Księgowości :
1) prowadzenie rachunkowości jednostki budżetowej – Urzędu,
2) windykacja należności majątkowych budżetu Miasta, w zakresie prowadzonych ewidencji,
3) ewidencja dochodów i windykacja należności Skarbu Państwa w zakresie określonym odrębnymi przepisami,
4) sporządzanie jednostkowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej Urzędu,
5) ewidencja i sporządzanie sprawozdawczości statystycznej wartości majątku Urzędu,
6) planowanie wydatków związanych z obsługą długu,
7) obsługa rachunków bankowych jednostki,
8) sporządzanie deklaracji podatkowych rozliczeń VAT w zakresie jednostki budżetowej – Urzędu,
9) realizacja płatności finansowych Miasta,
10) planowanie i realizacja wydatków osobowych,
11) planowanie i realizacja wydatków bezosobowych,
12) naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,
13) naliczanie i księgowanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
14) naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
15) sporządzanie sprawozdawczości z zakresu wynagrodzeń,
16) sporządzanie i rozliczanie deklaracji na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
17) naliczanie i rozliczanie składek na Pracownicze Plany Kapitałowe, na podstawie informacji z Biura Kadr, o przystąpieniu lub rezygnacji pracownika z programu z PPK.

Pracownicy Wydziału Księgowości

1.Joanna Górska – Inspektor - obsługa rachunków bankowych jednostki i realizacja płatności Gminy Miasta Świnoujście. tel. 327 86 86,  pok. 201A;

2 Dorota Citlau-Mroczkowska – Inspektor -  ewidencja dochodów Skarbu Państwa  z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, dzierżawę, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa oraz opłaty z tytułu kar porządkowych nakładanych przez Straż Miejską  tel. 327 86 87, pok. 201A;

3. Ewa Górska-Paluch Inspektor - ewidencja opłat Strefy Płatnego Parkowania tel. 327 86 85, pok. 201;

4. Joanna Kwast - Inspektor - ewidencja dochodów Gminy (opłaty komunikacyjne, koszty postępowania sądowego, wpłaty za identyfikatory na prom) tel. 327 86 84, pok. 201;

5. Beata Wiechnik - Podinspektor - ewidencja dochodów Gminy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, najem pomieszczeń, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, trwały zarząd nieruchomości, sprzedaż majątku Gminy tel. 327 86 85,  pok. 201;

6. Aleksandra Jasiuchna - Inspektor - ewidencja wydatków Gminy, ewidencja wpłat z tytułu refaktur za media. tel. 91 327 86 87, pok. 201A;

7. Katarzyna Kołacz – Inspektor – realizacja wypłat stypendiów sportowych i wydatków bezosobowych (umowy zlecenia), tel. 327 85 94, pok. 119A;

8. Wiesława Matczak – Główny Specjalista - realizacja wydatków osobowych i bezosobowych pracowników Urzędu Miasta, ewidencja sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tel. 327 85 94, pok. 119A;

9. Anna Milkiewicz – Inspektor - ewidencja dochodów z tytułu mandatów nakładanych przez Straż Miejską, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjno-kartograficznych, opłat cmentarnych, służebności gruntu i przesyłu, zgody na wbudowanie urządzeń w gruncie tel. 327 86 85, pok. 201;

10. Agnieszka Kotowska – Podinspektor – obsługa płatności związanych z realizacją świadczeń z tyt. dodatków mieszkaniowych i energetycznych, dekretacja dokumentów księgowych w zakresie kosztowym i rozrachunkowym, tel. 327 86 86, pok. 201A;

11. Monika Wiśniewska – Podinspektor - ewidencja dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego gruntu Gminy, dzierżawy miejsc na Targowisku Miejskim „Pod zegarem”, sprzedaży nieruchomości (wykup mieszkań) tel. 327 86 85, pok. 201;

12. Elżbieta Świętoniowska – Główny Specjalista – obsługa płatności związanych z realizacją projektów finansowanych z pozyskanych  funduszy, ewidencja wydatków niewygasających jednostki, ewidencja operacji dot. rozliczeń scentralizowanego podatku od towarów i usług Gminy Miasta Świnoujście, tel. 327 86 74, pok. 217.

13. Karina Siring – Podinspektor – obsługa płatności związanych z realizacją inwestycji Gminy, ewidencja operacji konta wypłat gotówkowych,  tel. 327 86 87, pok. 201A.

 

 

Powiadom znajomego