W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami (WEN)


Ul. Wojska Polskiego 1/5 

Tel. 91 327 86 76,  
tel/fax 91 327 86 12 
e-mail: wen@um.swinoujscie.pl

                                                           


II pięto, pok. 208, tel. 91 327 86 12


Naczelnik 
Małgorzata BorowiecII piętro, pok. 207a, tel. 91 327 86 11


Zastępca Naczelnika
Joanna Bońkowska

Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie przyznania odszkodowania za grunty przejęte do mienia komunalnego na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Ustanawianie służebności przesyłu.parter, Stanowisko Obsługi Interesantów, tel. 91 321 86 76


Joanna Kaczorowska
Inspektor

Obsługa interesantów, sprzedaż lokali mieszkalnych, sprostowania udziałów części wspólnych nieruchomości.I piętro, pok. 109, tel. 91 321 37 05


Małgorzata Szumlicka
Główny Specjalista

Komunalizacja i prywatyzacja, sprawozdawczość w zakresie mienia komunalnego, ewidencja zasobu gminnego, powiatowego i Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, sprawy związane z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Świnoujście, windykacja zadłużeń z tytułu użytkowania wieczystego.

Beata Darnicka
Główny Specjalista

Komunalizacja i prywatyzacja, sprawozdawczość w zakresie mienia komunalnego, ewidencja zasobu gminnego, powiatowego i Skarbu Państwa, regulacja stanu prawnego nieruchomości w księgach wieczystych, sprawy związane z nabyciem spadku przez Gminę Miasto Świnoujście, windykacja zadłużeń z tytułu użytkowania wieczystego.II piętro, pok. 206, tel. 91 321 30 65


Renata Gajdecka
Inspektor

Nieruchomości Skarbu Państwa: użytkowanie wieczyste i dzierżawa, aktualizacja opłat z tytułu wieczystego użytkowania, prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w art. 10 i art. 36 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z przekazaniem nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości, o których mowa w art. 11, art. 18 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Katarzyna Jung
Główny Specjalista

Nieruchomości Skarbu Państwa: sprzedaż, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, trwały zarząd, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w art. 10 i art. 36 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, prowadzenie spraw związanych z przekazaniem nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości, o których mowa w art. 11, art. 18 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Kinga Mrowca
Inspektor

Ustanawianie na gruntach Gminy trwałego zarządu, aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu, oddawanie nieruchomości: w użytkowanie, ustanawianie służebności przesyłu


II piętro, pok. 206, tel. 91 327 86 22


Marta Palmowska
Główny Specjalista

- Windykacja należności Skarbu Państwa,

- nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy,

- ustanawianie służebności gruntowych.

Julita Śliwińska
Główny Specjalista

Nieruchomości Gminy Miasto Świnoujście: sprzedaż bezprzetargowa oraz w drodze przetargu.


II piętro, pok. 207, tel. 91 321 27 41


Bernadeta Bar
Inspektor

- Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,

- wypłata odszkodowania za działki zabrane pod drogi w ramach art. 98 ustawy o gospodarce  nieruchomościami,

- korzystanie/niekorzystanie z prawa pierwokupu przez Gminę na podstawie art. 109 ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- rozliczenia VAT, wystawianie paragonów ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

Anna Leszczyna
Główny Specjalista

- Sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami na każdy rok budżetowy;

- Wystawianie faktur: sprzedaży nieruchomości gminnych, zgody na korzystanie z gruntu Gminy i wbudowanie urządzeń, służebność przesyłu;

- Sprawozdawczość finansowa;

- Ewidencjonowanie faktur i ich obsługa merytoryczna;

- Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych.

Bożena Sosnowska
Inspektor

- Prowadzenie spraw związanych  z aktualizacją bazy danych użytkowników wieczystych gruntu Gminy Miasto Świnoujście,

- Naliczanie, wystawianie faktur i przesyłanie informacji o wysokości opłaty z tytułu użytkowania wieczystego,

- Aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

- Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,

- Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem bonifikat od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.II piętro, pok. 209, tel. 91 327 86 23


Karina Mikulska-Gawle
Główny Specjalista

- Dzierżawa nieruchomości Gminy,


Karolina Sinicka
Inspektor

- Dzierżawa nieruchomości Gminy.II piętro, pok. 210, tel. 91 327 86 23


Natalia Gałuszka
Podinspektor

Dzierżawa nieruchomości Gminy.


II piętro, pok. 210, tel. 91 327 86 98


 
Lilla Korneluk
Główny Specjalista 

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości rolnych i zabudowanych garażami na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu…..;

- Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu….;

- Wydawanie odpłatnych zgód na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach komunalnych urządzeń technicznych wraz z naliczaniem opłat za zajęcie nieruchomości;

- Uzgadnianie lokalizacji urządzeń technicznych na nieruchomościach;  


III piętro, pok. 324A, tel. 91 327 86 78


Daniel Poronis
Inspektor

Ustalanie opłat: adiacenckiej, planistycznej, zamiany, wydawanie zgody na wykreślenie hipoteki, służebność gruntowa i przesyłu, prowadzenie spraw związanych ze zwrotem bonifikaty.

Rafał Filiński
Główny Specjalista

- Windykacja należności Gminy;

- Sprzedaż gruntów pod garażami;

- Korzystanie z prawa pierwokupu i wywłaszczania.

 
 


Zadania Wydziału Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami :
1) przejmowanie na własność Miasta nieruchomości Skarbu Państwa,
2) korzystanie z prawa pierwokupu i wywłaszczania,
3) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
4) sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych,
5) sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców oraz gruntów pod garażami,
6) sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości w drodze przetargu,
7) bezprzetargowa sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, użytkowanie i dzierżawę nieruchomości,
8) aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
9) ustalanie opłat:
a) adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz podziału nieruchomości,
b) w związku z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego,
10) prowadzenie spraw związanych z windykacją należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę, w tym: za użytkowanie wieczyste od spadkobierców lub samoistnych posiadaczy po użytkownikach wieczystych, którzy zmarli,
11) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem bonifikat,
12) gromadzenie danych i przygotowywanie informacji niezbędnych do ustalenia spadkobierców – celem przekazania do Biura Prawnego w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania spadkowego,
13) prowadzenie spraw związanych z nabyciem spadku przez Miasto, w tym: sporządzanie wniosków/pism do komorników sądowych, uczestniczenie jako pełnomocnik Miasta w czynnościach komorniczych w zakresie spraw dotyczących spadków, prowadzenie/koordynacja czynności związanych z zabezpieczeniem składników majątkowych, przygotowaniem ich do zbycia/likwidacji/przekazania, sporządzanie wniosków do ksiąg wieczystych w sprawie ujawnienia praw własności w odniesieniu do nieruchomości nabytych w drodze spadkobrania przez Miasto,
14) sporządzanie planów dochodów i wydatków z zakresu gospodarowania nieruchomościami na każdy rok budżetowy,
15) odszkodowania za grunty przejęte do mienia komunalnego na mocy decyzji zatwierdzających projekty podziału nieruchomości i zamiany nieruchomości,
16) prowadzenie spraw związanych ze sprostowaniem części wspólnych w nieruchomościach,
17) ustanawianie służebności gruntowych i służebności przesyłu,
18) prowadzenie ewidencji zasobu nieruchomości i regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym składanie wniosków do Sądu Rejonowego w Świnoujściu o dokonywanie zmian w księgach wieczystych,
19) ewidencjonowanie danych o stanie mienia komunalnego,
20) kontrola terenów Miasta, w tym: gruntów wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem, na podstawie stosownych umów i/lub zgód oraz gruntów wykorzystywanych bezumownie przez osoby/podmioty nie posiadające tytułu prawnego do ich zajęcia,
21) prowadzenie spraw związanych z podmiotami zarejestrowanymi w RHB
a nie zarejestrowanymi w KRS – w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym,
22) prowadzenie spraw związanych z informacjami bankowymi przesyłanymi przez banki w oparciu o art. 59a, zgodnie z art. 111c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
23) prowadzenie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa, o których mowa w art. 10 i 136 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
24) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem nieruchomości do Krajowego Zasobu Nieruchomości, o których mowa w art. 11, 18 i 22 ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości,
25) prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem oraz wygaśnięciem trwałego zarządu gruntów pokrytych wodami w trybie ustawy Prawo Wodne,
26) organizacja obsługi nadzoru nad funkcjonowaniem Bazy Rybackiej – Basen Bosmański.

  
  
  Powiadom znajomego