W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Biuro Rady Miasta (BRM)


Biuro Rady Miasta
ul. Wojska Polskiego 1/5,
I piętro pok. nr 125

Telefon 91 321 26 61

Email: biuro.rady@um.swinoujscie.pl

Kierownictwo Katarzyna Kapała

Godziny pracy 7.00 - 15.00

Zakres działania komórki organizacyjnej:
1)    obsługa organizacyjno-techniczna Rady, jej komisji oraz klubów radnych,
2)    prowadzenie rejestru skarg i wniosków oraz petycji rozpatrywanych przez Radę,
3)    prowadzenie rejestru uchwał Rady,
4)    przekazywanie uchwał Rady organom nadzoru,
5)    prowadzenie ewidencji i nadzór nad terminowym załatwianiem interpelacji i wniosków radnych oraz wniosków komisji,
6)    zapewnienie niezbędnej pomocy radnym w sprawowaniu przez nich mandatów w tym w sprawach interwencji,
7)    przygotowywanie projektów planów pracy Rady i komisji,
8)    współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz spisów i referendów,
9)    organizowanie i przeprowadzanie wyborów ławników sądu rejonowego,
10)  prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa Miasta,
11)  prowadzenie dokumentacji z działalności jednostek pomocniczych Miasta oraz Młodzieżowej Rady Miasta,
12)  obsługa BIP w zakresie dostarczania i aktualizacji informacji dotyczących Rady.

Pracownicy komórki organizacyjnej:

mgr Katarzyna Kapała - Kierownik  
tel. + 48 91 327 86 16 
Nr pokój 125
- organizowanie i nadzór pracy biura, w tym prawidłowego i terminowego wykonywania zadań, 
- organizowanie i nadzór nad prawidłową obsługą sesji Rady Miasta oraz posiedzeń komisji Rady,
- nadzór nad przygotowywaniem projektów planów pracy Rady i komisji,
- nadzór nad terminowym przekazywaniem projektów uchwał Rady Miasta,
- nadzór nad terminowym przekazywaniem uchwał podjętych do nadzoru Wojewody oraz do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego,
- realizacja Zarządzeń Prezydenta,
- nadzór nad prowadzeniem spraw związanych ze skargami, wnioskami, petycjami,  
- nadzór nad terminowym przekazywaniem interpelacji i wniosków radnych do Prezydenta oraz terminową realizacją odpowiedzi, 
- nadzór nad tworzeniem planu finansowego w granicach kwot określonych w budżecie,
- nadzór nad opracowywaniem raportów, sprawozdań i informacji dotyczących Rady Miasta,
- nadzór nad organizacją i przeprowadzaniem wyborów do Zarządów Osiedli,   
- prowadzenie spraw związanych z nadawaniem honorowego obywatelstwa Miasta,                                          
- nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie określonym ustawą o samorządzie gminnym oraz Statutem Gminy Miasto Świnoujście.

mgr Lizabetta Zasadzińska – Reich – Główny specjalista   
tel. + 48 91 321 26 61 
Nr pokój 125
- materiałowo – techniczna obsługa Rady Miasta,
- obsługa programu Legislator - Edytor Aktów Prawnych XML, który służy do tworzenia aktów prawnych zgodnie z wymogami określonymi przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
- prowadzenie i bieżąca aktualizacja rejestru uchwał Rady Miasta,
- organizowanie i przeprowadzanie wyborów ławników sądu rejonowego,
- prowadzenie dokumentacji Zarządów Osiedli oraz Młodzieżowej Rady Miasta,
- prowadzenie rejestru umów i zleceń,
- przygotowywanie informacji do raportu o stanie Miasta,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dostarczania i aktualizacji informacji dotyczących Rady Miasta,
- zastępowanie kierownika biura podczas jego nieobecności.

mgr inż. Emilia Solka – Inspektor
tel. tel. + 48 91 321 26 61 
Nr pokój 125
- materiałowo – techniczna obsługa Rady Miasta,
- obsługa zdalnych posiedzeń sesji Rady Miasta oraz komisji,
- obsługa protokolarna obrad sesji i komisji Rady,
- przygotowywanie projektów planów pracy Rady i komisji,
- sporządzanie wniosków z sesji i komisji Rady,
- prowadzenie ewidencji i przekazywanie interpelacji i wniosków radnych,
- obsługa Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie dostarczania i aktualizacji informacji dotyczących Rady Miasta.

Powiadom znajomego