W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

 

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04

 

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl

 

NIP: 8551571375
REGON: 811684290

Spis telefonów

Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów

Dla zapewnienia bezpieczeństwa dostawy wody o normatywnej jakości prowadzony jest stały nadzór nad jakością wody oraz nad sposobem prowadzenia kontroli jakości wody wykonywanej przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Taki nadzór sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wykonując badania jakości wody zgodnie z ustalonym planem działania na dany rok. Obowiązek ten wynika z rozporządzenia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Nadzór sanitarny obejmuje nie tylko jakość wody, ale również jakość i funkcjonowanie całego systemu zaopatrzenia w wodę, w tym infrastruktury przesyłowej, stacji uzdatniania, zbiorników magazynowych i systemów dystrybucji (sieci wodociągowej).
Na podstawie prowadzonej kontroli jakości wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydaje okresowe oceny jakości wody, które zawierają informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz ocenę bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów (link do strony https://bip.um.swinoujscie.pl/artykuly/576/okresowe-oceny-jakosci-wody). Ocena sporządzana jest w okresach półrocznych i dostarcza informacji na temat zakresu prowadzonej kontroli (zarówno przez ZWiK, jak i PPIS w Świnoujściu) oraz jej wyników.
W ocenie bezpieczeństwa zdrowotnego wskazywane są także stwierdzone przypadki przekroczenia poziomów normatywnych jakości wody w sieci wodociągowej oraz opisane działania naprawcze podjęte w celu usunięcia tych przekroczeń.
 
Jakość wody, która codziennie dostarczana jest mieszkańcom kontrolowana jest na każdym etapie jej uzdatniania, a także po wtłoczeniu do sieci wodociągowej. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami, przedsiębiorstwo wodociągowo- kanalizacyjne odpowiada za jakość wody dostarczonej do wodomierza głównego.
W związku  z tym  , że w ostatnim okresie czasu  ukazały się informacje , że lokalnie u  niektórych  odbiorców pojawiała się  brudna woda w kranach, przypominamy, że na smak, zapach  i kolor wody w kranie istotny wpływ ma także stan instalacji wewnętrznej, za którą odpowiada właściciel lub administrator budynku. Poniżej przedstawiamy zalecenia zarówno dla administratorów budynków jak i bezpośrednio dla mieszkańców, przestrzeganie których znacząco zmniejszy prawdopodobieństwo niekorzystnej zmiany właściwości dostarczanej przez ZWiK wody:
 1. Utrzymywanie instalacji wewnętrznych w należytym stanie: eliminowanie przecieków, wymiana niesprawnej armatury, odłączanie nieczynnych (zbędnych) odcinków instalacji.
 2. Konserwacja i kontrola działania urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym.
 3. Regularne kontrole stanu technicznego, w tym czyszczenie i dezynfekcja zbiorników na instalacji wewnętrznej (zbiorniki hydroforowe, zbiorniki pośrednie strefowe, zasobniki ciepłej wody).
 4. Czyszczenie/wymiana dodatkowych filtrów zamontowanych na instalacji, zgodnie
  z zaleceniami producenta.
 5. Czyszczenie perlatorów, wylewek baterii i pryszniców – usuwanie części stałych
  z filtrów siatkowych zabezpieczających armaturę.
 6. Usuwanie nieszczelności w obrębie armatury czerpalnej – wymiana uszczelek, wężyków, zaworów.
 7. Przeprowadzanie okresowej dezynfekcji termicznej instalacji ciepłej wody przy temperaturze wody nie niższej niż 70°C.
 8. Zapobieganie wzrostowi temperatury zimnej wody poprzez izolowanie instalacji zimnej wody przebiegającej przez pomieszczenia z wysoką temperaturą powietrza (węzły cieplne, kotłownie) oraz eliminowanie przenikania ciepła z przewodów ciepłej wody do instalacji zimnej wody – zachowanie odpowiednich odległości pomiędzy przewodami z.w. i c.w. oraz stosowanie izolacji termicznej instalacji c.w.
O tym, które substancje badane w ramach monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego znajdują się w naszej „kranówce” oraz jaki mają wpływ na nasze zdrowie już w następnym artykule.

Powiadom znajomego