W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Świnoujście

 

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04

 

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl

 

NIP: 8551571375
REGON: 811684290

Spis telefonów

Kontrola jakości wody pitnej

O tym, czy woda dostarczana odbiorcom korzystającym z sieci wodociągowej jest bezpieczna i zdatna do spożycia świadczy brak w wodzie mikroorganizmów chorobotwórczych oraz substancji mogących mieć wpływ na zdrowie ludzi ją spożywających.
 O tym, co znajduje się w wodzie, dowiadujemy się z wyników badań mikrobiologicznych
i fizykochemicznych. Ocena przydatności wody przeprowadzana przez Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Świnoujściu wykonywana w ramach kontroli wewnętrznej obejmuje badania jakości wody w zakresie parametrów objętych tzw. monitoringiem kontrolnym
i przeglądowym.
Monitoring kontrolny służy sprawowaniu bieżącego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przez regularne badanie wody i przekazywanie informacji o jej jakości. W ramach monitoringu kontrolnego badane są następujące parametry: barwa, przewodność elektryczna, stężenie jonów wodoru (pH), zapach, smak, mętność, aluminium, żelazo, Escherichia coli, bakterie grupy coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C.
Monitoring przeglądowy stanowi rozszerzenie monitoringu kontrolnego o następujące parametry: enterokoki, jon amonu, azotyny, akrylamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, ∑ pestycydów, rtęć, selen,
∑ trichloroetenu i tetrachloroetenu, ∑ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, trihalometany, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z KMnO4, magnez, twardość.
Monitoring kontrolny wykonywany jest co roku w co najmniej 33 próbkach wody pobranej
z różnych punktów sieci wodociągowej oraz ze stacji uzdatniania wody, natomiast monitoring przeglądowy – w 6 próbkach.
Wyniki uzyskane w ramach monitoringu kontrolnego i przeglądowego świadczą o tym,
że jakość wody w Świnoujściu odpowiada wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Incydentalnie zdarzają się pojedyncze, nie zagrażające zdrowiu konsumentów, przypadki podwyższonej zawartości żelaza, manganu lub mętności w wodzie, które są usuwane w ciągu kilku godzin poprzez odcinkowe płukanie sieci wodociągowej.

Powiadom znajomego