W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

PRACA dla kierownika ds. technicznych

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko
Kierownika ds. technicznych w „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

Zarząd „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu, ul. Karsiborska 33a , 72-600 Świnoujście (zwana dalej Spółką),  ogłasza:

postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika ds. technicznych w „Komunikacji Autobusowej” Sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu

I.    Opis stanowiska i wymagań:

Kandydaci na stanowisko Kierownika ds. technicznych powinni posiadać:

• wykształcenie wyższe lub średnie,
• w przypadku wykształcenia wyższego - co najmniej 3 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
w przypadku wykształcenia średniego - co najmniej 5 – letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym;

kompetencje zawodowe tj.:

• umiejętność obsługi programów komputerowych i prowadzenia dokumentacji technicznej,
• umiejętność instalacji, obsługi i konserwacji sprzętu technicznego,
• umiejętności taktyczne, kierowania kapitałem ludzkim,
• wiedza o zarządzaniu i administracji oraz z zakresu nauk technicznych,
• zdolności organizacyjne, 
• inicjatywa / przedsiębiorczość,

ponadto dla Kandydatów na stanowisko Kierownika ds. technicznych dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie przy przygotowaniu zamówień, przy realizacji lub przy eksploatacji transportu miejskiego (systemy serwisowe, transportowe itp.)
• znajomość przepisów z sektora publicznego transportu zbiorowego i zamówień publicznych,
• znajomość języków obcych (szczególnie: język angielski lub język niemiecki).

II. Zgłoszenia kandydatów i proces wyboru:

• Zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w sekretariacie siedziby Spółki. 
• Zgłoszenia należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Kierownika ds. technicznych”, do dnia  10.07.2024r. do godz. 15:00.
• W przypadku przesłania ofert pocztą lub pocztą kurierską decyduje data i godzina wpływu do Spółki.
• Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:
a) list motywacyjny i życiorys zawodowy (z podaniem adresu do korespondencji, adresu e-mailowego i telefonu kontaktowego),
b) kserokopie dokumentów potwierdzających:
- ukończenie studiów wyższych lub szkoły średniej,
- kwalifikacje zawodowe do zajmowanego stanowiska, 
- dodatkowe umiejętności i kwalifikacje, które kandydat uważa za istotne.

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może być zobowiązany do przedstawienia oryginałów lub urzędowo poświadczonych odpisów dokumentów.

c) oświadczenie o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych,
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
- braku prowadzenia postępowania przeciwko kandydatowi  o  przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub
  postępowanie dyscyplinarne,
- zgodzie na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla celów postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 922 ze zm.).

• Zgłoszenia złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania, nie będą podlegały rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Kandydaci, których zgłoszenia nie będą podlegały rozpatrzeniu, zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie, a złożone dokumenty im zwrócone.

• Wybrani przez Zarząd Spółki, na podstawie pisemnych zgłoszeń kandydaci, wezmą udział w rozmowie kwalifikacyjnej, o terminie której zostaną poinformowani (e-mailem lub telefonicznie).  

• Zarząd Spółki  zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania kwalifikacyjnego bez wyłonienia kandydata w każdym czasie, bez podania przyczyny. 

Wszelkich informacji w sprawie postępowania kwalifikacyjnego udziela:

Prezes Zarządu Rafał Łysiak, tel.: 91 321 45 40.

 

Załączniki

Powiadom znajomego