Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

WIM/ZP/340/17/2010

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Modernizacja budynku nr 5 Centrum Administracji Miasta – remont dachu

Status zamówienia rozstrzygnięte

nr sprawy WIM/ZP/340/17/2010

zamawiający Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej progów unijnych

termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
Świnoujście, dnia 2010-05-26 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU NR WIM/ZP/340/17/2010 na wykonanie zadania: „Modernizacja budynku nr 5 Centrum Administracji Miasta – remont dachu.” Nazwa: Miasto Świnoujście 1. Adres: ul. Wojska Polskiego 1/5 2. Kod pocztowy: 72-600 3. Miejscowość: Świnoujście 4. Województwo: zachodniopomorskie I. Tryb i przedmiot zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony II. Najkorzystniejsza oferta. JONDA Aneta Małgorzata Czaplińska ul. Wielecka 21b,72-006 Mierzyn 2. Cena oferty wybranej: cena ryczałtowa brutto 590.471,77 zł (słownie złotych: pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden 77/100). 3. Uzasadnienie wyboru: najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych. III. Wykonawcy, którzy złożyli oferty. • Firma Budowlana FOGT Eugeniusz Fogt, ul. Grudziądzka 7, 72-600 Świnoujście • JONDA Aneta Małgorzata Czaplińska, ul. Wielecka 21b,72-006 Mierzyn IV. Streszczenie oferty i porównania ofert. O wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z pkt. 18.2 SIWZ/WIM/ZP/340/17/2010 decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez ofertę, obliczona przez komisję przetargową wg poniższego schematu. Punktacja: punkty za cenę obliczane są według wzoru: Pc = (Cmin / Cp) x 100 pkt. gdzie: Cmin - cena ryczałtowa brutto najniższa, Cp - cena ryczałtowa brutto rozpatrywana. Oferty uzyskały następującą łączną punktację: Pc1= (590471,77/764394,66) x 100 = 77,24 pkt Pc2= (590471,77/590471,77) x 100 = 100,00 pkt. V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone. Nie dotyczy VI. Wykonawcy, wykonawcy wykluczeni z postępowania: nie dotyczy.

Treść

Ogloszenie ZP-400_ZP-17.DOC
ZP_17_siwz.doc
ZP_17_załącznik nr 1.doc
ZP_17_załącznik nr1.1.xls
ZP_17_załącznik nr 2.doc
ZP_17_załącznik nr 2.1..doc
ZP_17_załącznik nr 2.1.1.xls
ZP_17_załącznik nr 2.2.doc
ZP_17_załącznik nr 2.3.doc
ZP_17_załącznik nr 2.4.doc
Dokumentacja projektowa.part1.exe
Dokumentacja projektowa.part2.rar
Dokumentacja projektowa.part3.rar
ZP_17_załącznik nr 4.doc
ZP_17_załącznik nr 4.1.doc
ZP_17_załącznik nr 5.doc
ZP_17_załącznik nr 6.doc
ZP_17_załącznik nr 7.doc

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij