Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 327 86 04


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Druki i wnioski do pobrania

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 • Wydział Urbanistyki i Architektury

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1).docx
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2).docx
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3).docx
Informacje uzupełniające do wniosków oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4).docx
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy
Wniosek o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wniosek o zarejestrowanie dziennika budowy
Wniosek o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego / użytkowego
Wniosek o wydanie opinii o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego / decyzją o warunkach zabudowy
Zgłoszenie zamierzenia budowlanego nie wymagającego pozwolenia na budowę (z projektem budowlanym)
Zgłoszenie robót budowlanych / rozbiórkowych nie wymagających pozwolenia na budowę (bez projektu budowlanego)
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Wniosek o zgodę na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych
 
 • Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
 
 
 • Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Sposób określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż od dnia 01.02.2015r. wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podajemy bez zaokrągleń , uwzględniając grosze (dwa miejsca po przecinku).

 
 • Wydział Inwestycji Miejskich
 
 • Wydział Organizacyjny

 
 • Wydział Podatków i Opłat Lokalnych 

Wzory formularzy podatkowych


 • Wydział Komunikacji

I. Druki dotyczące rejestracji pojazdów

Wniosek właściciela o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
Wniosek współwłaścicieli o rejestrację/wyrejestrowanie pojazdu
Wniosek o wydanie dodatkowej tablicy rejestracyjnej (bagażnikowej)
wniosek o wymianę dowodu rejestracyjnego.pdf
Zawiadomienie o zbyciu pojazdu

II. Druki dotyczące transportu drogowego

WKM-01 oświadczenie ogólne.docx
WKM-02 wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego osób s.osobowym i 7-9.docx
WKM-03 wniosek o idzielenie licencji na posrednictwo przy przewozie rzeczy - Kopia.docx
WKM-04 wniosek o udzielenie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne.docx
WKM-05 wniosek o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.docx
WKM-06 oświadczenie-osoba zarządzajaca - Kopia.docx
WKM-07 Zgłoszenie zmian w zaświadczeniu na przewozy drogowe na potrzeby własne.docx
WKM-08 oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.docx
WKM-09 wykaz pojazdów.docx
WKM-10 oświadczenie-zarządzający.docx
WKM-11 oświadczenie-zarządzający II.docx
WKM-12 oświadczenie dotyczące bazy ekspoloatacyjnej.docx
WKM-13 oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji.docx
WKM-18 zawiadomienie o zrzeczeniu się luprawnienia do wykonywania transportu drogowego.docx
WKM-19 wniosek o udzielenie-zmianę licecnji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.docx
WKM-20 oświadczenie o niekaralności.docx
WKM-21 Wniosek o wydanie zaświadczenia o wykonywaniu transportu drogowego.docx
WKM-22 oświadczenie- użyczenie pojazdu w celu wykonywania transportu zarokowego TAXI.doc
WKM-23 Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób-rzeczy.docx
WKM-28 Wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego.docx

III. Druki dotyczące przewozów regularnych

WKM-14 wniosek o udzieleniezmiane zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.docx
WKM-15 zobowiązanie- przewozy regularne.docx
WKM-16 wykaz pojazdów-przewozy regularney Dokument programu Microsoft Word.docx
WKM-26 WNIOSEK o wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków określonych w zezwoleniu.docx

IV. Druki dotyczące ośrodków szkolenia kierowców oraz instruktorów nauki jazdy/wykładowców

WKM-24 wniosek o wpis instruktora do ewidencji.pdf
WKM-25 wniosek o przedluzenie-zmianę legitymacji instruktora nauki jazdy.odt
WKM-29 wniosek o wpis do rejestru OSK.pdf
 

V. Druki dotyczące stacji kontroli pojazdów

wniosek o wpis do rejestru przedsiebiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.docx
wniosek o wydanie uprawnienia diagnosty do przeprowadzenia badań technicznych pojazdów.docx
oswiadczenie.docx

 • Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
 
 • Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego

I. Ewidencja ludności
II. Dowody osobiste
III. Sprawy wojskowe
 
 • Wydział Edukacji 

 •  Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskieji
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa lub drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa / krzewu
Oświadczenie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej/ Spółdzielni Mieszkaniowej o udostępnieniu informacji, o których mowa w art. 83 ust. 4. ustawy o ochronie przyrody
Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym do władania nieruchomością/ prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego
Wniosek na zajęcie terenu
Zgłoszenie zwolnienia nieruchomości
 


Wydział Rozwoju Gospodarczego i Obsługi Inwestorów


 •  Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego
Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w postępowaniu uproszczonym.doc

 • Biuro Rzeczy Znalezionych

Poświadczenie znalezienia rzeczy
Protokół przyjęcia znalezionej rzeczy
Protokół przekazania znalezionej rzeczy


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij