Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. w spr. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

 WOS.6220.3.4.2015.BZ                                                    Świnoujście dnia 8 lipca 2015 r.
ZawiadomienieNa podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4,  art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (  Dz. U. z 2013 r. , poz. 267) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2013 r. poz. 1235 ze zm.),
 

Prezydent Miasta Świnoujście


obwieszcza stronom postępowania, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie zmiany decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Świnoujście w dniu 28 maja 2012 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu na odcinku od granicy Państwa do ul. Leśmiana” (poprzedni tytuł „Przebudowa ulicy Wojska Polskiego w Świnoujściu realizowanego w ramach projektu pn. Transgraniczne Połączenie Pomiędzy Świnoujściem a Gminą Heringsdorf”), sygnatura sprawy WOS.6220.12.7.2011.2012.BZ.
Jednocześnie informuję, że zostały zebrane dokumenty i materiały niezbędne do wydania decyzji, o której mowa powyżej.
Z aktami sprawy (wnioskiem, kartą informacyjna, opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świnoujściu, a także postanowieniem Prezydenta Miasta Świnoujście) można zapoznać się w Urzędzie Miasta Świnoujście – Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa przy ul. Wyspiańskiego 35 c od poniedziałku do piątku, od godz. 7³º do godz. 15³º w terminie 14 dni licząc od dnia ukazania się niniejszego zawiadomienia.                                               
Zgodnie z art. 28 Kpa „Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek”.
Zgodnie z art. 49 Kpa „Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty
w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”.
Podanie do publicznej wiadomości nastąpiło dnia 10 lipca 2015 r.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij