Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Samodzielne Stanowisko ds. BHP i ppoż. (BHP/PPOŻ)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
parter pokój 14
telefon 91 321 23 42
mwidurska@um.swinoujscie.pl

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy - mgr Małgorzata Widurska

Zadania Samodzielnego stanowiska ds. BHP i PPOŻ:

1)      kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

2)      bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych i opracowywanie wniosków zmierzających do ich usunięcia oraz bieżące informowanie Prezydenta o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego,

3)      sporządzanie i przedstawianie Prezydentowi, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz realizacji i przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,

4)      udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz urządzenia mające wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

5)      przedstawianie Prezydentowi wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

6)      udział w opracowywaniu zarządzeń Prezydenta, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz udział w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy i ppoż,

7)      opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach,

8)      udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z ich badania, a także kontrola realizacji tych wniosków,

9)      prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, chorób zawodowych, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

10)  doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad BHP,

11)  udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,

12)  doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz dobór najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

13)  współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu lub osobami, w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

14)  prowadzenie szkolenia wstępnego dla nowozatrudnionych pracowników Urzędu,

15)  współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

16)  uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych zakładowych komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy,

17)  prowadzenie spraw związanych z przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa i higieny pracy określonych w regulaminie pracy, w tym opiniowanie zgodności wniosków pracowników o zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok z obowiązującymi przepisami,

18)  nadzór nad stanem bezpieczeństwa ppoż. w budynku Urzędu,

19)  kontrolowanie i doradzanie pracodawcy w zakresie przestrzegania przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,

20)  przygotowanie obiektu budowlanego lub terenu do prowadzenia akcji ratowniczej,

21)  organizowanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji,

22)  prowadzenie szkoleń przeciwpożarowych dla pracowników,

23)  opracowanie i aktualizowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wraz z wykonaniem planów oraz procedur ewakuacji,

24)  przeprowadzanie kontroli konserwacji oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

25)  rewizja oznakowania obiektu znakami ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacyjnymi,

26)  realizacja nakazów pokontrolnych w zakresie ochrony ppoż.”;

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij