Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


Numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Dane kontaktowe

Wydział Edukacji (WE)

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście,
III piętro  pokój 324

telefon/faks:  91 327 06 26

e-mail: we@um.swinoujscie.pl

kierownictwo - Naczelnik Wydziału: Edyta Tomaszek, 
telefon:  91 327 86 66

godziny pracy:  7.30 - 15.30
 
Zakres działania Wydziału:
 
1.    prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez Miasto funkcji organu prowadzącego publiczne przedszkola, szkoły oraz placówki oświatowo - wychowawcze, placówki kształcenia praktycznego, poradnie psychologiczno - pedagogiczne, specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania:
 
1)        przygotowywanie planu sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz
       dokonywanie niezbędnych zmian w tym zakresie; przygotowywanie i uaktualnianie
       planu sieci szkół ponadgimnazjalnych;
2)        prowadzenie spraw związanych z zakładaniem, przekształcaniem i likwidacją  szkół
       oraz placówek oświatowych;
3)        prowadzenie kompleksowej obsługi Systemu Informacji Oświatowej;
4)        prowadzenie spraw kadrowych wynikających ze stosunku pracy dyrektorów
       publicznych przedszkoli, publicznych szkół i placówek;
5)        koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z przydziałem nagród Prezydenta
       Miasta dla dyrektorów i nauczycieli;
6)        prowadzenie całokształtu spraw nauczycieli, których zakres przypisuje organowi
       prowadzącemu ustawa Karta Nauczyciela, a szczególności:
7)        prowadzenie kontroli realizacji obowiązku nauki; współpraca ze szkołami w zakresie
       spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego;
8)        kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego;
9)        prowadzenie spraw dotyczących pomocy materialnej dla uczniów w celu zmniejszania
       różnic w dostępie do edukacji;
10)    prowadzenie spraw związanych z przyznaniem dofinansowania kosztów kształcenia
       młodocianego pracownika zamieszkałego na terenie Gminy-Miasto Świnoujście;
2.    prowadzenie w zakresie określonym ustawą o systemie oświaty spraw szkół publicznych prowadzonych przez inny organ niż JST oraz szkół niepublicznych zakładanych przez osoby prawne i fizyczne:
 
1)        opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby
       prawne publicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół
       ponadgimnazjalnych;
2)        prowadzenie ewidencji niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania
       przedszkolnego, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych zakładanych przez
       osoby prawne i fizyczne; nadawanie i cofanie szkołom niepublicznym uprawnień
       szkoły publicznej;
3)        prowadzenie spraw związanych z dotowaniem zadań oświatowo – wychowawczych
       realizowanych w szkołach i placówkach publicznych oraz niepublicznych
       prowadzonych przez  osoby fizyczne i prawne.
 
 
 
Pracownicy Wydziału – pokój 324:    
 
1.                 Elżbieta Galicka - główny specjalista             - telefon:  91 327 86 67
Sprawy kadrowe dyrektorów  podległych placówek oświatowych, sprawy nauczycieli, których zakres przypisuje organowi prowadzącemu ustawa Karta Nauczyciela, opiniowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na zakładanie i likwidację przez osoby prawne publicznych jednostek oświatowych, wpisy szkół niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Miasto Świnoujście, obsługa programu Systemu Informacji Oświatowej, obsługa programów stypendialnych dla uczniów, zastępowanie naczelnika wydziału podczas jego nieobecności.
 
2.                 Marzena Jelińska  - główny specjalista          - telefon: 91 327 86 05
Obsługa finansowa jednostek oświatowych: przygotowywanie dyspozycji przelewu środków finansowych dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych, sprawozdawczość i nadzór nad bieżącą realizacją wydatków zgodnie z harmonogramem i przeznaczeniem środków.
 
3.                 Dorota Królikowska  - inspektor                       - telefon: 91 327 06 26 
Przygotowywanie projektu i korekty budżetu oświaty, współpraca ze szkołami w zakresie  spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego, kontrola realizacji obowiązku nauki; kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego, dowóz dzieci niepełnosprawnych, realizacja rządowych programów dla uczniów, dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 
Procedury realizowane przez Wydział Edukacji

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij