W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Paszport dla osoby pełnoletniej

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy paszport
Komórka odpowiedzialna Terenowy Punkt Paszportowy

UWAGA! Dnia 16 sierpnia 2022 r. Punkt Paszportowy będzie nieczynny

Jak uzyskać paszport?

Złożenie wniosku o wydanie paszportu dla osoby pełnoletniej oraz odbiór paszportu odbywa się osobiście.
 

Miejsce złożenia dokumentów :

Urzad Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5 

Punkt Paszportowy   (parter)

 poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek:  

  7:30 do 14:30 

 sobota i niedziela: nieczynne

  tel. 91 327 86 97 


W Szczecinie

wnioski paszportowe przyjmowane są w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Gotowe paszporty wydawane sąw Punkcie Obsługi Paszportowej (pokój 87, w holu głównym na parterze).

Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00 
oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.
 

W Koszalinie


wnioski paszportowe przyjmowane są w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w pokojach 130 i 132.

Gotowe paszporty wydawane są w pokoju 137.Stanowiska paszportowe czynne są w poniedziałek, w godzinach 10.00-18.00 oraz od wtorku do piątku, w godzinach 8.00-15.00.

Dokumenty w sprawach paszportowych można także złożyć oraz odebrać gotowy paszport w terenowych punktach paszportowych działających na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Adresy oraz numery telefonów punktów paszportowych w Gryficach, Łobzie, Myśliborzu, Szczecinku, Świnoujściu i Wałczu : Punkty paszportowe na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Co należy przygotować?

 1. Wypełniony wniosek paszportowy
  Wniosek pobiera się w informacji paszportowej, na parterze urzędu.
  Uwaga! Podpis osoby ubiegającej się o wydanie paszportu musi być złożony w miejscu do tego wskazanym, w taki sposób, aby nie dotykał ramek wyznaczających to miejsce oraz nie wykraczał poza nie.
   

 2. Kolorową fotografię o wymiarach 3,5x4,5 cm
  Zdjęcie musi spełniać następujące wymogi: być wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mieć dobrą ostrość oraz pokazywać wyraźnie oczy i twarz z obu stron od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii. Fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami*, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami**, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  * Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

  ** Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączenia fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej.

   
 3. Oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej
  Informacje o opłatach za paszport znajdują się poniżej.
   
 4. Dokumenty dodatkowe:
  ważny paszport lub ważny dowód osobisty,
  • ostatnio posiadany paszport (jeżeli był już wydany),
  • odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - w przypadku ubiegania się o paszport po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie na podstawie innych dokumentów, tożsamości osoby ubiegającej się o wydanie paszportu,
  • odpis aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie paszportu zawarła związek małżeński za granicą.


Ile czasu trwa złożenie wniosku paszportowego oraz odbiór paszportu?

Przyjmowanie wniosku o wydanie paszportu trwa około 10 minut.
Wydawanie gotowego paszportu trwa około 5 minut.


Ile czasu czeka się na paszport?

Termin oczekiwania na wydanie paszportu wynosi 1 miesiąc.


Ile kosztuje wyrobienie paszportu?

Podstawowa opłata za paszport dla osób od 18 do 70 roku życia wynosi 140 zł.
Osoby powyżej 70 roku życia nie płacą za wydanie paszportu.

Do 50% ulgi za wydanie paszportu mają prawo:

 • emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonkowie, pozostający na ich wyłącznym utrzymaniu;
 • osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub zakładach opiekuńczych, albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 • kombatanci i inne osoby, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji i okresu powojennego;
 • uczniowie i studenci.


Opłatę paszportową obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

 • zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które wpisuje się do paszportu; *
 • zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;
 • braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.
   

* W przypadku zmiany danych zamieszczonych w dokumencie paszportowym, osoba posiadająca ważny dokument jest obowiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji administracyjnej lub prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzającego zmianę albo sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzającego zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa zawartego przed konsulem lub organem zagranicznym - od dnia doręczenia odpisu aktu małżeństwa.

UWAGA! Wysokość obniżonej opłaty za wydanie paszportu ustala się przez odjęcie od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania o wydanie nowego paszportu jednej dziesiątej za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu, w przypadku paszportu z terminem ważności 10 lat lub jednej piątej w przypadku wydania paszportu z terminem ważności 5 lat.

Opłatę paszportową podwyższa się o 200% w przypadku zawinionej utraty lub zniszczenia ważnego paszportu.

W jaki sposób wnosi się opłatę za paszport?

Opłatę można wnieść na dwa sposoby:

w kasie urzędu, czynnej:
poniedziałek: 10.00-17.45
od wtorku do piątku: 8.00-14.45

lub na rachunek bankowy, ponosząc związane z tym koszty, na numer konta: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki NBP O/O Szczecin,
66 1010 1599 0055 9722 3100 0000 z dopiskiem "opłata paszportowa"


Opłaty za wydanie paszportu nie wnoszą:

 1. osoby, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat,
 2. osoby przebywające w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystające z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji,
 3. osoby, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej,
 4. żołnierze niezawodowi, wyznaczeni do pełnienia służby poza granicami państwa.


Informacje dotyczące opłat paszportowych

Dodatkowe informacje:

Informacja paszportowa, tel. 91 43 03 769
faks 91 42 25 712
www.wsoim@szczecin.uw.gov.pl

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 758 ).
2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. 152 poz.1026).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz. U. nr 25 poz. 126).
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie ewidencji paszportowych i centralnej ewidencji ( Dz.U.26 poz. 131).

 

Załączniki

Powiadom znajomego