W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wniosek o wydanie identyfikatora potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście-Warszów (promy Bielik)

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy inne
Komórka odpowiedzialna Wydział Organizacyjny

 

Prezydent Miasta podjął decyzję o przedłużeniu ważności obowiązujących do dnia 31 grudnia 2022 r. identyfikatorów potwierdzających uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście-Warszów (promy Bielik) do momentu oddania do użytku tunelu pod Świną.
 

Aktualny wzór identyfikatora obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.

 

Wniosek o wydanie identyfikatora na przeprawę promową Świnoujście-Warszów PDF


Wniosek o wydanie identyfikatora na przeprawę promową Świnoujście-Warszów WORD


Obowiązek informacyjny o przetwarzaniu danych osobowych


Zaświadczenie o zatrudnieniu


UWAGA!
Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z
Zasadami korzystania z przepraw promowych

 

 


Wymagane dokumenty

 • wniosek
 • załączniki – stosownie do okoliczności wskazanych w Zasadach korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu, stanowiących Załącznik nr 4 do organizacji ruchu Nr 8/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. (zmiana od 1 stycznia 2020 r.) dostępnych w Urzędzie Miasta Świnoujście i na stronie: bip.swinoujscie.pl


Sposoby złożenia dokumentów

 • osobiście: Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
 • pocztą tradycyjną na adres: Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście
 • pocztą elektroniczną na adres: wo.kancelaria@um.swinoujscie.pl


Opłaty

 • 120 zł – opłata za wydanie identyfikatora potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście - Warszów (za wyjątkiem przypadku wskazanego poniżej),
 • 10 zł – opłata za wydanie identyfikatora potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście - Warszów na pojazd zarejestrowany w Wydziale Komunikacji Urzędu Miasta Świnoujście na Wnioskodawcę (mieszkańca Miasta) na podstawie tablic rejestracyjnych wg tzw. „starego wzoru” tj. białe litery i cyfry umieszczone na czarnym tle lub wg wzoru indywidualnego.


Opłatę  można uiścić w punkcie kasowym Banku Pekao S.A. mieszczącym się w siedzibie Urzędu Miasta Świnoujście bądź przelewem na niżej wskazany rachunek bankowy:

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście

95 1240 3914 1111 0010 0965 0933

W tytule należy wpisać: IDENTYFIKATOR + NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU

Realizacja wniosku

 • telefoniczne sprawdzenie stanu realizacji wniosku pod numerem telefonu: 91 327 06 28 lub 91 321 55 28,
 • wydanie lub odmowa wydania identyfikatora w terminie do miesiąca od dnia złożenia kompletu dokumentów (w szczególnie uzasadnionych przypadkach termin może ulec wydłużeniu, o czym Wnioskodawca zostanie powiadomiony),
 • przyznanie identyfikatora nakłada na Wnioskodawcę obowiązek uiszczenia opłaty oraz odbioru identyfikatora. Opłata winna być złożona po potwierdzeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

 

Odbiór identyfikatora

 Urząd Miasta Świnoujście, Stanowisko Obsługi Interesantów (parter)

 • osobiście
 • za pośrednictwem osoby upoważnionej przez Wnioskodawcę do odbioru identyfikatora (należy okazać stosowne pełnomocnictwo)
 • Należy okazać dowód uiszczenia opłaty za wydanie identyfikatora.

 

Uwagi

 • Identyfikatory wydawane są zgodnie z Zasadami korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu, stanowiącymi Załącznik nr 4 do organizacji ruchu Nr 8/2008 z dnia 25 kwietnia 2008 r. (zmiana od 1 stycznia 2020 r.).
 • Identyfikatory wydane po 1 stycznia 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2022 r.
 • W przypadku, gdy przesłanki wydania identyfikatora wskazane w punkcie 8 i 9 Zasad korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu przestaną obowiązywać, identyfikator winien zostać zwrócony w terminie 14 dni organowi wydającemu.
 • Identyfikator należy zwrócić organowi wydającemu również w przypadku zmiany właściciela pojazdu, na który identyfikator został wydany, jak i w przypadku wyrejestrowania pojazdu z ewidencji.
 • Zwrot identyfikatora w przypadkach, o których mowa w pkt 11 i 12 Zasad korzystania z przepraw promowych w Świnoujściu jest warunkiem wydania nowego identyfikatora dla pojazdu wskazanego we wniosku.
 • Zwrócenie identyfikatora organowi, który go wydał nie jest podstawą żądania zwrotu w całości lub w jakiejkolwiek części kwoty opłaty wniesionej tytułem wydania identyfikatora.
 • Brak odbioru przyznanego identyfikatora skutkuje negatywnym rozpatrzeniem kolejnego wniosku.
 • Identyfikator umieszcza się trwale (przykleja) wewnątrz pojazdu w lewym dolnym rogu przedniej szyby.


Jednostka odpowiedzialna
Wydział Organizacyjny

 Tryb odwoławczy
Nie przysługuje

 

Załączniki:

 • wniosek o wydanie identyfikatora potwierdzającego uprawnienie do korzystania z przeprawy promowej Świnoujście-Warszów
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • wniosek o zwrot opłaty

Załączniki

Powiadom znajomego