W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wychowawca

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Wychowawca
Miejsce pracy Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert pocztą na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów na adres mailowy:wpow.swinoujscie@onet.pl
Status w trakcie rozstrzygania

Dyrektor Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Świnoujściu, przy ul. Piastowskiej 55 poszukuje pracownika na wolne stanowisko pracy.


I.    Określenie stanowiska : Wychowawca. 
      Wymiar czasu pracy: pełny
      Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny
      Wynagrodzenie: 4.450,00 zł  brutto + wysługa za staż pracy


II.    Wymagania niezbędne :

a)     wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo – wychowawczą, albo na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie lub resocjalizacji,

b)     brak pozbawienia, zawieszenia i ograniczenia władzy rodzicielskiej,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)     wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

e)     zdolność do pracy w placówce opiekuńczo – wychowawczej, potwierdzona zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do tej pracy,

f)      znajomość ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm.), umiejętność rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz podejmowania natychmiastowych działań naprawczych w sytuacjach trudnych z dzieckiemIII.  Wymagania dodatkowe : 

a)     ogólna wiedza z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami,

b)     ogólna znajomość przepisów prawa dotyczących postępowania z małoletnimi i innych regulacji bezpośrednio  związanych z wykonywaną pracą (kodeks rodzinny i opiekuńczy),

c)     cechy osobowościowe: empatia, samodzielność, asertywność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, dyspozycyjność.

 

 

IV.   Zakres zadań :

Planowanie i realizacja procesu wychowawczego, opieka i prowadzenie zajęć z grupą, indywidualna praca z dzieckiem. 


V.   Wymagane dokumenty :

·         list motywacyjny,

·         kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         dokumenty potwierdzające kwalifikacje do wykonywania oferowanej pracy: kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (przedstawienie oryginałów do wglądu przed podpisaniem umowy),

·         zgoda na przetwarzanie danych osobowych i o zapoznaniu się z Klauzulą informacyjną,

·         oświadczenia kandydata zgodnie z art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1111 z późn. zm), -  w załączeniu

 

VI. Terminy składania dokumentów :


Wymagane dokumenty należy złożyć, w terminie do dnia 30 września 2022 r. osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko wychowawcy”, przesłać pocztą na adres: Wielofunkcyjna Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza, ul. Piastowska 55, 72-600 Świnoujście lub w formie skanów na adres mailowy:wpow.swinoujscie@onet.pl.
Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.   

 

VII. Termin rozpoczęcia pracy – 01.10.2022 r.

 

Załączniki

Powiadom znajomego