Brak treści artykułu

Załączniki:

zalacznik_nr_1 - formularz oferty_zaktualizowany.docx
zalacznik_nr_2 - tabela stawek Angielski.docx
zalacznik_nr_3 - wykaz usług Angielski.docx
WPT-P.271.03.2023.AB_zapytanie_ofertowe_język_angielski.pdf
zalacznik_nr_4 - opis sposobu oceny.docx
zalacznik_nr_5 - klauzula rodo.docx
zapytanie_ofertowe.docx