Dot. przeprowadzania w roku 2023 przez psychologów/specjalistów psychoterapii uzależnień  badań i sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (Dz. U. z 2007 r. Nr 250, poz.1883 z późn. zm.) na potrzeby Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (KRPA) w Świnoujściu Załączniki:

Wzór oferty
Klauzula RODO
Zapytanie ofertowe
Protokół postępowania