WYKAZ DYŻURÓW
RADNYCH MIASTA ŚWINOUJŚCIE W 2023 ROKU

w biurze Rady Miasta pok. 125, ul. Wojska Polskiego 1/5
lub pod nr telefonu 91 321 45 43 - poniedziałki od godz. 1600 do godz. 1800

9 stycznia

16 stycznia

23 stycznia

30 stycznia

6 lutego

13 lutego

20 lutego

27 lutego

6 marca

13 marca

20 marca

27 marca

3 kwietnia

17 kwietnia

24 kwietnia

8 maja

15 maja

22 maja

29 maja

5 czerwca

12 czerwca

19 czerwca

26 czerwca

7 sierpnia

14 sierpnia

21 sierpnia

28 sierpnia

4 września

11 września

18 września

25 września

2 października

9 października

16 października

23 października

30 października

6 listopada

13 listopada

20 listopada

27 listopada

4 grudnia

11 grudnia

18 grudnia
- Sławomir NOWICKI

- Agnieszka RACHTAN

- Andrzej STASZYŃSKI

- Krzysztof SZPYTKO

- Ryszard TETERYCZ

- Leszek WAGA

- Jarosław WŁODARCZYK

- Aneta ZDYBEL

- Joanna AGATOWSKA

- Stanisław BARTKOWIAK

- Jan BOROWSKI

- Wiesław GÓRECZNY

- Magdalena ILCZUK         

- Agnieszka KACZMAREK

- Grzegorz KOSS

- Leon Ryszard KOWALSKI

- Sylwia MARSZAŁEK

- Andrzej MROZEK

- Sławomir NOWICKI

- Agnieszka RACHTAN

- Andrzej STASZYŃSKI

- Krzysztof SZPYTKO

- Ryszard TETERYCZ

- Leszek WAGA

- Jarosław WŁODARCZYK

- Aneta ZDYBEL

- Joanna AGATOWSKA

- Stanisław BARTKOWIAK

- Jan BOROWSKI

- Wiesław GÓRECZNY

- Magdalena ILCZUK         

- Agnieszka KACZMAREK

- Grzegorz KOSS

- Leon Ryszard KOWALSKI

- Sylwia MARSZAŁEK

- Andrzej MROZEK

- Sławomir NOWICKI

- Agnieszka RACHTAN

- Andrzej STASZYŃSKI

- Krzysztof SZPYTKO

- Ryszard TETERYCZ

- Leszek WAGA

- Jarosław WŁODARCZYK

DYŻURY PREZYDIUM RADY MIASTA ŚWINOUJŚCIE

Przewodnicząca Rady Miasta Elżbieta Jabłońska – środa od godz. 1200 do godz. 1400

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta Marek Niewiarowski – poniedziałek od godz. 1100 do godz. 1300

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Jacek Jurkiewicz – środa od godz. 1100 do godz. 1200

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady pełnią dyżury w sprawie przyjmowania skarg i wniosków w Biurze Rady Miasta, Urząd Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5,  (pokój 125, I piętro) tel. 91 321 26 61