Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert w naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Świnoujście.

 

   Działając jako Prezydent Miasta Świnoujście , informuję, że przedłużam termin składania ofert pracy w naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor/inspektor/główny specjalista w Wydziale Infrastruktury i Zieleni Miejskiej w Urzędzie Miasta Świnoujście.

Nowy termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 19 sierpnia 2022 roku.

Pozostałe zasady naboru pozostają bez zmian.

 

Świnoujście, 5 sierpnia 2022 r.

 Załączniki:

ogłoszenie o naborze