http://e-dziennik.szczecin.uw.gov.pl/legalact/2022/3239/Załączniki:

Uchwała Nr LXV/504/2022
Wyniki głosowania