Link do postępowania:

 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/543142