INFORMACJA z dnia 09 marca 2021r. o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

1. Nazwa i adres jednostki

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

2. Określenie stanowiska urzędniczego
 

Inspektor do spraw kadr.


3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Justyna Mikiel zamieszkała w Świnoujściu.

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Pani Justyna Mikiel wykazała się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną i doświadczeniem zawodowym niezbędnym do pracy na stanowisku inspektora do spraw kadr co daje gwarancje prawidłowej realizacji zadań.