Projekt porządku obrad:

  1. Sprawy regulaminowe.
  2. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za 2020 r.
  3. Przyjęcie planu pracy komisji na rok 2021.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

W sali nr 1 Urzędu Miasta Świnoujście transmitowane będzie posiedzenie Komisji Rady Miasta, mieszkańcy będą mogli stamtąd śledzić obrady Komisji z zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa.