Projekt porządku obrad:

1. Sprawy organizacyjne.
2. Praca nad rozpatrzeniem petycji z dnia 15.10.2020 r.
3. Praca nad rozpatrzeniem petycji z dnia 10.12.2020 r. 
4. Praca nad rozpatrzeniem petycji z dnia 14.12.2020 r. 
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie obrad.