Projekt porządku obrad:

  1. Sprawy organizacyjne.
  2. Praca nad rozpatrzeniem petycji z dnia 15.10.03.2020 r. (zarejestrowana w Biurze Rady Miasta w dniu 19.10.2020 r.).
  3. Wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.