INFORMACJA z dnia 22 września 2020r. o wyniku naboru kandydatów na stanowisko kierownicze urzędnicze

  

1. Nazwa i adres jednostki

           

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

 

2. Określenie stanowiska kierowniczego urzędniczego

           

Główna księgowa

 

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           

Ewelina Dudek    zamieszkała w Świnoujściu.

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

 

Pani Ewelina Dudek wykazała się bardzo dobrą wiedzą merytoryczną i wieloletnim doświadczeniem zawodowym niezbędnym do pracy na stanowisku Głównej Księgowej co daje gwarancje prawidłowej realizacji zadań.