1. Grzegorz Koss - Przewodniczący
  2. Leszek Waga - Wiceprzewodniczący
  3. Joanna Agatowska
  4. Jan Borowski
  5. Wiesław Góreczny
  6. Jacek Jurkiewicz
  7. Sylwia Marszałek
  8. Marek Niewiarowski
  9. Agnieszka Rachtan
  10. Ryszard Teterycz

Zgodnie z § 27 Statutu Gminy - Miasto Świnoujście Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych właściwa jest w sprawach:  
- ochrony i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej,
- działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
- gospodarki zasobami lokalowymi,
- ochrony porządku publicznego,
- wykorzystania środków na pomoc społeczną,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
- wspierania osób niepełnosprawnych.Załączniki:

Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2023
Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2022
Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2021
Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2020
Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2019
Plan pracy Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych na rok 2024