1. Grzegorz Koss - Przewodniczący
2. Leszek Waga - Wiceprzewodniczący
3. Joanna Agatowska
4. Wiesław Góreczny
5. Sylwia Marszałek
6. Dorota Mikulska
7. Marek Niewiarowski
8. Ryszard Teterycz
 
Zgodnie z § 27 Statutu Gminy - Miasto Świnoujście Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych  właściwa jest w sprawach:  
- ochrony i promocji zdrowia,
- pomocy społecznej,
- działalności placówek służby zdrowia i opieki społecznej,
- gospodarki zasobami lokalowymi,
- ochrony porządku publicznego,
- wykorzystania środków na pomoc społeczną,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- nadzoru sanitarnego i weterynaryjnego,
- wspierania osób niepełnosprawnych.

Załączniki: