INFORMACJA z dnia 03 czerwca 2020r. o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki

           

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

           

    Podinspektor do spraw kancelarii i archiwizacji

 

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           

     Pani  Gabriela Kołodziejczyk    zamieszkała w Świnoujściu

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja wyłoniła do zatrudnienia panią Gabrielę Kołodziejczyk, która została najwyżej oceniona spośród kandydatów ubiegających się o stanowisko. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.