INFORMACJA z dnia 31 stycznia 2020r. o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki

           

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

           

Podinspektor w Dziale Świadczeń  Rodzinnych.

 

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           

 Pani  Anna Sienkiewicz – Nowak     zamieszkała w Świnoujściu

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

 

W wyniku przeprowadzonego naboru komisja wyłoniła do zatrudnienia panią Annę Sienkiewicz - Nowak, która została najwyżej oceniona spośród kandydatów ubiegających się o stanowisko. Wykazała się wiedzą merytoryczną i  dobrym przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.