INFORMACJA z dnia 28  sierpnia 2019r. o wyniku naboru kandydatów na stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki

           

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

           

Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej

 

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           

Renata Zofia Śmierciak – zamieszkała w  Świnoujściu.

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

 

Pani Renata Zofia Śmierciak spełniła oczekiwania pracodawcy. Posiada doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku. Wykazała się  znajomością zagadnień dotyczących interwencji kryzysowej.  Podczas rozmowy kwalifikacyjnej została bardzo dobrze oceniona przez komisję.