KD.210.17.2019

 

 

INFORMACJA
 
z dnia 10 czerwca 2019r.
 
o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 

 

 

1. Nazwa i adres jednostki

           

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

           

    Podinspektor w Dziale Świadczeń  Rodzinnych.

 

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           

     Pani Joanna Pastuszka zamieszkała w Świnoujściu.

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

 

Pani Joanna Pastuszka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Wykazała się wiedzą merytoryczną i bardzo dobrym przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Została wysoko oceniona przez Komisję przeprowadzającą nabór. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.