INFORMACJA
z dnia 11 kwietnia 2019r.
o wyniku naboru kandydatów na  stanowisko urzędnicze

 

1. Nazwa i adres jednostki

           

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

ul. Dąbrowskiego 4

72-600 Świnoujście.

 

2. Określenie stanowiska urzędniczego

           

    Podinspektor w Dziale Pieczy Zastępczej i Poradnictwa Specjalistycznego.

 

3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata

           

     Pani Dominika Duszkiewicz zamieszkała w Świnoujściu.

 

4. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata

Pani Dominika Duszkiewicz spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze kandydatów. Wykazała się wiedzą merytoryczną i  dobrym przegotowaniem do rozmowy kwalifikacyjnej. Została pozytywnie oceniona przeze Komisję przeprowadzającą nabór. Sposób prezentacji swojej osoby przez kandydatkę pozwala sądzić, że powierzone obowiązki służbowe będzie wykonywała w sposób sumienny i odpowiedzialny.