Brak treści artykułu

Załączniki:

Interpelacja Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej
Pismo Prezydenta Miasta do Marszałka Woj. Zachpom.