Nazwa szkoły:

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Świnoujściu
Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II
Przedszkole Miejskie nr 7


Adres szkoły:

72-605 Świnoujście,
ul. Sąsiedzka 13 A
 

Numer telefonu:
091 322 17 24
 
Numer faxu:
091 322 17 24
 
Konto e-mail: sp.9swinoujscie@wp.pl
 
Adres strony www: http://www.sp9.swinoujscie.pl

 


Dyrektor: mgr Alicja Miller
 
Wicedyrektor: brak
 
Główny księgowy: mgr Barbara Perucka
 
NIP: 855-15-70-588
 
REGON: 320711905
 

Godziny pracy:

Sekretariat: 07:00 – 15:00
Księgowość: 07:00 – 15:00
Przedszkole: 06:30 - 16:30