[start] [koniec]Sekretarz Miasta -  Krzysztof Bagiński

tel. (91) 321-27-80, faks (91) 321-59-95

sekretarz@um.swinoujscie.pl

Pan Krzysztof Bagiński w 1997 r. ukończył studia wyższe zawodowe, a następnie w 1999 r. uzyskał tytuł magistra pedagogiki. Od stycznia 1997 r. do stycznia 1999 r. pełnił funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Sinicach, gmina Białogard. W latach 1999 – 2010 pracował w Starostwie Powiatowym w Białogardzie, jako Wicestarosta, a następnie przez dwie kadencje, jako Starosta. Po wygranych wyborach samorządowych przez dwie kadencje, do 21 listopada 2018 r. sprawował urząd Burmistrza Białogardu. W czasie pracy samorządowej ukończył studia podyplomowe – Prawo Administracyjne i Samorządowe na Uniwersytecie Szczecińskim oraz studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą na WSAP w Szczecinie.

Kompetencje:

 • organizacja pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu,
 • zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
 • obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
 • współpraca z zarządami osiedli,
 • ubezpieczenie Miasta,
 • ochrona praw konsumenckich,
 • nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą,
 • nadzór nad sprawami z zakresu:
  a) ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy;
  b) rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych;
  c) stowarzyszeń i fundacji.


Nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:

 • Wydział Komunikacji,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Technologii Informacyjnych,
 • Biuro Rady Miasta,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów,
 • Straż Miejska,
 • Biuro Zamówień Publicznych.