[start] [koniec]


Sekretarz Miasta -  Krzysztof Bagiński

tel. (91) 321-27-80, faks (91) 321-59-95

sekretarz@um.swinoujscie.pl

Kompetencje:
 • organizacja pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem,
 • zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu,
 • zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,
 • obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,
 • współpraca z zarządami osiedli,
 • ubezpieczenie Miasta,
 • ochrona praw konsumenckich,
 • nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą,
 • nadzór nad sprawami : aktami stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy oraz stowarzyszeń i fundacji.


Nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:

 • Wydział Komunikacji,
 • Wydział Organizacyjny,
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,
 • Biuro Technologii Informacyjnych,
 • Biuro Rady Miasta,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.