[start] [koniec]

Sekretarz Miasta -  Dorota Konkolewska

tel. (91) 321-27-80, faks (91) 321-59-95

sekretarz@um.swinoujscie.pl

 

Kompetencje:

- organizacja pracy Prezydenta Miasta oraz koordynowanie współpracy Prezydenta z Radą Miasta i Urzędem,

- zapewnienie właściwej organizacji pracy Urzędu, sprawnego funkcjonowania Urzędu oraz koordynacja i nadzór nad działalnością komórek organizacyjnych Urzędu,

- zapewnienie sprawnej obsługi interesantów,

- obsługa kontaktów zewnętrznych oraz spraw Miasta w zakresie powierzonym przez Prezydenta,

- współpraca z zarządami osiedli,

- ubezpieczenie Miasta,

- ochrona praw konsumenckich,

- nadzór właścicielski w spółkach prawa handlowego, z wyłączeniem spółek prowadzących działalność leczniczą,

- nadzór nad sprawami : aktami stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji pojazdów i wydawania praw jazdy oraz stowarzyszeń i fundacji.

 

Nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi Urzędu:

-        Wydział Komunikacji,

-        Wydział Organizacyjny,

-        Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego,

-        Biuro Technologii Informacyjnych,

-        Biuro Rady Miasta,

-        Miejski Rzecznik Konsumentów.