W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wyszukiwanie zaawansowane

Wyniki wyszukiwania:

znaleziono 31721 artykułów

struktura organizacyjna

Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski Organ prowadzący: Miasto Świnoujście Organ nadzorujący: Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Delegatura w Nowogardzie  Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi * klasy dotychczasowego Gimnazjum Integracyjnego do dnia 31 sierpnia 2019 roku *...

Pomoc usamodzielnianym wychowankom.

Pomoc usamodzielnianym wychowankom. Wychowankowie pieczy zastępczej Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności, rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, zwanej dalej „osobą usamodzielnianą” (przez osobę usamodzielnianą rozumie się również osobę, której pobyt...

Domy Pomocy Społecznej

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ   1. Decyzja kierująca do domu pomocy społecznej Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do...

Placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Instytucjonalna piecza zastępcza Dziecko pozbawione całkowicie lub częściowo opieki i wychowania w rodzinie biologicznej może zostać umieszczone w placówce opiekuńczo – wychowawczej typu: interwencyjnego, rodzinnego, socjalizacyjnego. Placówki sprawują nad dzieckiem opiekę całkowitą, dbając o jego wszechstronny rozwój. Ich zadaniem jest...

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Istota interwencji kryzysowej Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan...

Informacje nieujawnione

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018r.  poz.1330 z późn. zm.) do informacji publicznej nie udostępnia się danych dotyczących: akt osobowych pracowników szkoły danych osobowych uczniów szkoły arkuszy ocen druków ścisłego zarachowania korespondencji protokołów ...

podstawowe dane

Nazwa placówki: Młodzieżowy Dom Kultury Adres placówki:   ul. Wojska Polskiego 1/1 www.mldk.swi.pl e-mail: mldk@fornet.com.pl     Adres Przystani żeglarskiej Młodzieżowego Domu Kultury:   Świnoujście, ul. Zalewowa 101 NIP: 855-10-86-220 REGON: 000814754 Konto: 081240 3914 1111 0010 0684 2700 Tel/Fax.:...

Informacja dla osób niepełnosprawnych.

W załącznikach znajdują się informacje na temat: - karty parkingowej; - przysługujących ulgach; - orzeczenia o niepełnosprawności; - legitymacji osoby z niepełnosprawnością.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gminy przysługuje: • osobie samotnej, która ze względu na wieku, chorobę lub z innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona (art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej) • osobie, która wymaga pomocy...

Oferta edukacyjna

Naukę w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świnoujściu rozpoczynamy od 3 latków. Jest ona podzielona na etap przedszkolny i etap szkolny: ETAP PRZEDSZKOLNY grupa 3 - 4 latków grupa 5 - 6 latków  I ETAP Nauka w klasach I - III zajęcia świetlicowe zajęcia wyrównawcze zajęcia korekcyjno - kompensacyjne język...

Posiłek

Posiłek Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Schronienie

Schronienie Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych.  

Sprawienie pogrzebu.

Sprawienie pogrzebu Na podstawie art. 44 ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Nr XXVI/219/2004 Rady Miasta Świnoujścia z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie wykonuje zadanie polegające na sprawieniu pogrzebu.       Sprawienie pogrzebu odbywa się w...

Składki na ubezpieczenie społeczne.

Składki na ubezpieczenie społeczne       Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na...