W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

OŚWIADCZENIE DO PROCEDURY PRZYJĘCIA PODCZAS COVID-19

Matka/opiekun …………………………………......               Świnoujście, dnia …………….


Adres ………………………………………………


Nr tel. …………………………………………

Adres poczty mail …………………………………..


Ojciec/opiekun …………………………………......                    


Adres ………………………………………………


Nr tel. …………………………………………

Adres poczty mail …………………………………..


Oświadczenie

1.  Oświadczam/Oświadczamy, że jestem/jesteśmy świadoma/y świadomi odpowiedzialności związanej z decyzją wysłania dziecka …………………………………………… (imię i nazwisko dziecka) do Przedszkola Miejskiego Nr 3 ,,Pod Żaglami”, ul. Batalionów Chłopskich 5 w Świnoujściu,  w okresie ogłoszonego w kraju stanu epidemii.

2. Oświadczam, Oświadczamy, że w miejscu zamieszkania dziecka nie przebywa żadna osoba objęta kwarantanną lub w izolacji. W chwili zmiany sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Dyrektora przedszkola.

3.Oświadczam/Oświadczamy, że czynnie wykonujemy obowiązki zawodowe i nie możemy osobiście sprawować opieki nad dzieckiem / w załączeniu druk zaświadczenia od pracodawcy

4. Zapoznałem/łam/liśmy się z treścią „Procedury bezpieczeństwa” obowiązującą w Przedszkolu Miejskim nr 3 ,,Pod Żaglami” i akceptuję zapisy tejże procedury do stosowania.

5. Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka

6. Jestem/jesteśmy świadomy/świadomi odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

                                                                                   …………………………………………..

                                                                                       (podpis matki / opiekuna prawnego)


                                                                                                    ………………………………………………….

                                                                                                        (podpis ojca / opiekuna prawnego)Zgodnie z art.150 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.-Prawo oświatowe, oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.


Powiadom znajomego