W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Podatek rolny

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza (ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym – na Dz. U. z 2020 poz. 333 ze zm.)

Stawka podatku na 2022 r. na terenie gminy Świnoujście wynosi:
- dla gruntów gospodarstw rolnych - 153,70 zł;
- dla pozostałych - 307,40 zł
(komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2022 r. - M. P. poz. 951).

Termin składania deklaracji na podatek przez podatników niebędących osobami fizycznymi – 15 stycznia każdego roku kalendarzowego. W przypadku osób fizycznych - informacja na podatek powinna być złożona w ciągu 14 dni od dnia zaistnienie okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego (np. nabycia, wydzierżawienia gruntu od Urzędu Miasta). Wszyscy podatnicy są zobowiązani korygować deklarację / informację w razie wystąpienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania.

Od 2016 r. nie są wydawane decyzje ustalające wysokość zobowiązania podatkowego, jeżeli wysokość tego zobowiązania nie przekracza najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe - obecnie kwota ta wynosi 9,20 zł (art. 6 ust. 8a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Płatność podatku:
dla osób fizycznych – w ratach i terminach płatności wskazanych w decyzji w sprawie podatku, która doręczana jest każdemu podatnikowi,
dla pozostałych podatników – w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczonego w deklaracji, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
Każdy podatnik posiada swój indywidualny numer rachunku bankowego, na który należy wpłacać podatek. Informacja na ten temat znajduje się w uzasadnieniu każdej decyzji w sprawie podatku, a dla osób prawnych – Urząd listownie informuje o nadanym numerze rachunku bankowego.W razie problemów podatek można również uiszczać na ogólny numer rachunku Urzędu Miasta: PeKaO S. A. 95 1240 3914 1111 0010 0965 0933.
W przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek płatny jest jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Informacje na temat obowiązku podatkowego oraz wypełniania deklaracji / informacji uzyskać można pod numerami telefonów: 0-91 327-86-91, 327-86-92, 327-86-95, 327-86-89; wpo@um.swinoujscie.pl lub osobiście na Sali Obsługi Interesanta (stanowisko „Finanse i podatki”).

Powiadom znajomego