W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych (WPO)

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5,
 
podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych – parter, pok. 3 i  4
podatki i opłaty lokalne od osób prawnych - parter, pok. 11
księgowość podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – parter, pok. 2,

ul. Wojska Polskiego 1/2
Vat Gminy Miasto Świnoujście - pok. 204
 


Email:  wpo@um.swinoujscie.pl

Agnieszka Grodecka - Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych - tel. 091 327 86 89, parter, pok. 15Godziny pracy
7.30. – 15.30.

Zakres działania komórki organizacyjnej

- wszelkie czynności związane z wymiarem, księgowaniem, windykacją, ulgami w spłacie, kontrolą, zaświadczeniami i interpretacjami w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku rolnego i leśnego,
- księgowanie i windykacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłaty adiacenckiej i planistycznej w zakresie kont analitycznych oraz opłaty skarbowej, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty za wydanie licencji, wypisów, zezwoleń i zaświadczeń wydawanych na podstawie ustawy o transporcie drogowym,
- wydawanie zaświadczeń o ilości hektarów fizycznych i przeliczeniowych gospodarstw rolnych oraz o ich dochodowości,
- rozliczanie inkasentów opłaty uzdrowiskowej lokalnych oraz ustalanie przysługującego im wynagrodzenia z tytułu inkasa,
- załatwianie wniosków o zwrot opłaty skarbowej,
- wydawanie opinii na temat udzielenia ulgi w spłacie należności podatkowych, dla których organem podatkowym są naczelnicy urzędów skarbowych, a które stanowią dochody podatkowe budżetu Miasta,
- przygotowywanie interpretacji w zakresie podatku od towarów i usług na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu we współpracy z tymi komórkami,
- weryfikacja deklaracji cząstkowych z rejestrami przyjmowanymi od jednostek organizacyjnych Miasta oraz z Wydziału Księgowości jednostki obsługującej Urząd,
- weryfikacja rozliczeń dokonywanych przez wewnętrzny system informatyczny scentralizowanych rozliczeń podatku VAT,
- przygotowywanie scentralizowanych rozliczeń Miasta z tytułu podatku VAT na podstawie rejestrów zakupu i sprzedaży oraz sporządzanie i przekazywanie do właściwego urzędu skarbowego deklaracji VAT oraz korekt deklaracji VAT dla Miasta,
- wsparcie i współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie analizowania i kwalifikowania dokonanych zakupów pod kątem posiadania prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
- analizowanie na pisemny wniosek komórek organizacyjnych Urzędu oraz od jednostek organizacyjnych Miasta, dokonywanej sprzedaży pod kątem zastosowania prawidłowych stawek podatku VAT lub zwolnień z tego podatku,
- współpraca z organami podatkowymi w zakresie procedur rozliczania podatku VAT w Mieście i koordynacja prowadzonych postępowań kontrolnych i czynności sprawdzających w zakresie podatku VAT przez te organy,
- nadzór nad generowaniem i przekazywaniem JPK w terminach określonych w prawie na podstawie plików przekazanych przez jednostki organizacyjne Miasta oraz jednostki obsługującej Urząd,
- nadzór nad funkcjonalnością platformy finansowo-księgowej dotyczącej rozliczeń podatku VAT przez  Miasto.


Pracownicy komórki organizacyjnej:

Agnieszka Mydło-Pigłowska - inspektor - zastępstwo Bernadetta Wojewódzka - podinspektor - wymiar podatków – tel. 91 327-86-95, parter pok. 4

Agnieszka Bartosik - inspektor – wymiar podatków – tel. 91 327-86-91, parter pok. 3

Katarzyna Nerć – inspektor – wymiar podatków – tel. 91 327-86-92, parter pok. 3

Justyna Kamińska - inspektor - wymiar podatków - tel. 91 327-86-95, parter pok.4

Urszula Kopacka - główny specjalista – księgowość i windykacja podatków – tel. 91 327-86-94 , parter pok. 2

Justyna Rzanny – inspektor – księgowość i windykacja podatków – tel. 91 327-86-94, parter pok. 2

Agata Spólnik - główny specjalista – księgowość i windykacja opłaty za odpady komunalne – tel. 91 321-23-41, parter pok. 2

Renata Mazurek - inspektor - księgowość opłat lokalnych, zwrot opłaty skarbowej - tel. 91 321-23-41, parter pok. 2

Marta Garbień – Z-ca naczelnika – wymiar podatków-osoby prawne - tel. 91 327-06-20, parter pok. 11

Elżbieta Markiewicz – obsługa petenta, rozliczanie kwitariuszy opłaty uzdrowiskowej – tel. 91  327-86-80 – BOI – parter sala 21

Rafał Piotrowski - główny specjalista- Vat Gminy Miasto Świnoujście tel. 91 327-86-69, pok.204

 
 Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane