W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście
ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95    email: soi@um.swinoujscie.pl

Wykaz telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście

Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa (WOS)

Urząd Miasta Świnoujścia
72-600 Świnoujście
ul. Wyspiańskiego 35 C
I piętro pok. 202, 203, 204, 205, 206, 207 

Naczelnik Wydziału mgr Beata Tułodziecka - Terenda

tel.: 91 327 86 08,  91 327 06 27, 91 327 86 43,
       91 321 79 26, 91 327 86 41

fax: 91 321 59 95

wos@um.swinoujscie.pl

Zadania Wydziału Ochrony Środowiska i Leśnictwa:
1)    prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną,
2)    realizacja zadań z zakresu ochrony zwierząt,
3)    zarządzanie lasami komunalnymi,
4)    monitoring środowiska,
5)    wykonywanie czynności z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych,
6)    odkomarzanie terenów w granicach administracyjnych Miasta,
7)    utrzymanie czystości i porządku na terenach należących do Miasta,
8)    prowadzenie i aktualizacja ewidencji kąpielisk na terenie Miasta zgodnie z ustawą Prawo wodne,
9)    przygotowywanie projektów okresowych informacji Prezydenta o jakości wody przeznaczonej do spożycia,
10)    nadzór nad podmiotem zarządzającym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Świnoujściu,
11)    wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu:
a)    leśnictwa,
b)    rolnictwa,
c)    łowiectwa,
d)    ochrony zwierząt,
e)    przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska,
f)    prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko,
g)    udostępniania informacji o środowisku,
h)    ochrony przed hałasem,
i)    ochrony powietrza atmosferycznego,
j)    ochrony wód, w tym naruszenia stosunków wodnych,
k)    geologii i hydrogeologii,
l)    gospodarki odpadami,
m)    utrzymania czystości i porządku w Mieście, w tym określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
n)    zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
o)    wycinki drzew i krzewów,
p)    gospodarowania wodami, w tym ustalenia opłaty za usługi wodne wynikłe ze zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m² robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70 proc. powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nie ujętych w systemie kanalizacji otwartej lub zamkniętej,
12)    prowadzenie spraw związanych z usuwaniem pojazdów z dróg Miasta na podstawie art. 50a oraz art. 130a Prawo o ruchu drogowym,
13)    prowadzenie spraw i realizacja zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,
14)    prowadzenie spraw związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta,
15)    prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w Celowym Związku Gmin
R-XXI.,
16)    realizacja programu niskoemisyjnego, w tym jego monitoring,
17)    identyfikacja potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi,
18)    realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów.


Pracownicy komórki organizacyjnej:

Anna Bojadżijew- inspektor
- zadania z zakresu ochrony zwierząt
- wykonywanie czynności z zakresu ochrony gruntów rolnych i leśnych
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu rolnictwa i leśnictwa
Tel. 91 327 86 41, pok. 203 ( I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Sylwia Nowicka- Zastępca Naczelnika
- zadania z zakresu zarządzania lasami komunalnymi
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu leśnictwa
- decyzje środowiskowe
- zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
- zadania z zakresu ochrony zwierząt
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony zwierząt; przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska; prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko; udostępniania informacji o środowisku; ochrony przed hałasem
Tel. 91 321 79 26, pok. 205 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Anna Przychodzień- główny specjalista
- monitoring środowiska
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska; geologii i hydrologii; gospodarki odpadami
- zadania z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest  z terenu Miasta
- prowadzenie spraw związanych z członkostwem Miasta w Celowym Związku Gmin R-XXI
Tel. 91 327 86 41, pok. 203 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Marta Marciszewska- podinspektor
- zadania z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie należącym do Miasta
Tel. 91 327 86 41, pok. 203 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Sebastian Sidorowicz- inspektor
- zadania z zakresu usuwania pojazdów z dróg Miasta
Tel. 91 327 86 41, pok. 203 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Bartłomiej Zakrzewski- inspektor
- zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
- zadania z zakresu ewidencji kąpielisk na terenie Miasta zgodnie z ustawą Prawo Wodne
- przygotowywanie projektów okresowych informacji Prezydenta o jakości wody przeznaczonej do spożycia
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu przeciwdziałania zanieczyszczeniom oraz poprawy jakości środowiska; prowadzenia ocen oddziaływania na środowisko ; udostępniania informacji o środowisku; ochrony powietrza atmosferycznego; ochrony wód, kształtowania zasobów wodnych i od wód zależnych, korzystania z wód
Tel. 91 327 86 43, pok. 204, budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Anna Szklarska- inspektor
- zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej
- zadania z zakresu ochrony zwierząt
- odkomarzanie terenów w granicach administracyjnych Miasta
- nadzór nad podmiotem zarządzającym Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony przed hałasem
Tel. 91 327 86 43, pok. 204 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Paulina Makieła- inspektor
- zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
- wydawanie decyzji  administracyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w Mieście w tym określających wysokość opłaty za gospodarkę odpadami komunalnymi
Tel. 91 327 06 27, pok. 202 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Natalia Fabich- inspektor
- zadania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
- przyjmowanie deklaracji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- obsługa interesantów, udzielanie informacji
Tel. 91 327 06 27, pok. 202 (I piętro), budynek przy ul. Wyspiańskiego 35C

Powiadom znajomego