W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.


Wymagania stawiane kandydatom na kuratorów lub opiekunów prawnych, w szczególności: 
a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych i pełnia praw publicznych, 

c)     nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądowym, 

d)     brak ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, 

e)     stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu, 

f)      nieposzlakowana opinia. 


O ostatecznym zakwalifikowaniu kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora decyduje sąd. 
  
Do zadań kuratorów lub opiekunów prawnych należeć będzie:

a)    sprawowanie opieki zgodnie z interesem podopiecznego i interesem społecznym, 

b)    reprezentowanie interesów podopiecznego przed sądem, organami administracji publicznej i innymi instytucjami, 

c)     zarządzanie majątkiem podopiecznego, 

d)     sporządzanie sprawozdań do sądu z wykonanych działań w terminach określonych przez sąd (zwykle raz - dwa razy w roku). 

  
Zainteresowane osoby proszone są o składanie w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego” wymaganych dokumentów:

a) CV, 

b) zgłoszenia, stanowiącego zgodę na pełnienie funkcji opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej lub kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej, 

c) oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 

d) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz sprawowania funkcji opiekuna prawnego lub kuratora, 

e) wniosek kandydata - załącznik nr 1, 

f) wniosek o wypłatę wynagrodzenia - załącznik nr 2, 

w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie 72-600 Świnoujście ul. J. Dąbrowskiego 4. 
    
Wynagrodzenie za sprawowanie opieki 

1. Wynagrodzenie należne opiekunowi za sprawowanie opieki prawnej przyznane jest przez sąd i pomimo, iż wypłata świadczenia jest w rzeczywistości realizacją orzeczenia sądu, to ustawodawca nie wyłącza tego świadczenia spod obowiązywania przepisów mówiących o postępowaniu w ramach przyznania świadczenia z pomocy społecznej. Zatem aktem prawnym regulującym postępowanie w sprawie są przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.). 
2. Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
3. Wypłata świadczenia następuje od miesiąca, w którym został złożony wniosek wraz wymaganą dokumentacją tj. odpisem prawomocnego orzeczenia sądu. Wypłata wynagrodzenia następuje po przekazaniu do MOPR środków pieniężnych z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego. 
4. Wynagrodzenie to obliczane w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. 
  
Uwaga
Objęcie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora nie wiąże się z zatrudnieniem w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Świnoujściu. 

Załączniki

Powiadom znajomego