W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Tłumacz języka migowego online 

Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   


Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Lista jednostek nieodpłatnego wsparcia i poradnictwa

EPIDEMIA COVID-19 Ogłoszenie o pracy Urzędu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861, z późn. zm.), Prezydent Miasta Świnoujście informuje o organizacji pracy Urzędu.

Do odwołania wykonywanie zadań przez Urząd może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy Obywatelom.

1.      Urząd Miasta Świnoujście jest otwarty dla interesantów w dni robocze w godz. 7.30-15.30.

2.      Kasa Banku Pekao S.A. jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00 z przerwą w godz. 12.00-12.30.

3.      Interesanci we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miasta mogą kontaktować się z pracownikami telefonicznie (szczegółowy wykaz telefonów znajduje się na stronie bip.um.swinoujscie.pl) lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną, mailową lub za pośrednictwem ePUAP.

4.      W sprawach, o których mowa w § 21 ww. rozporządzenia bezpośrednia obsługa odbywa się na podstawie § 25 z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego, tj. do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy MASECZKI.

5.      Podczas obecności na terenie Urzędu Miasta interesanci, zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 1,5 m od innych przebywających w nim osób.

 

 

Powyższe informacje będą aktualizowane na bieżąco i dostępne na stronie internetowej Urzędu, a także wywieszone w siedzibie Urzędu.W PRZYPADKU OSOBISTEJ WIZYTY W URZĘDZIE MIASTA ŚWINOUJŚCIE NALEŻY PRZESTRZEGAĆ OGÓLNIE OBOWIĄZUJĄCYCH ZASAD ZACHOWANIA ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO ORAZ PONIŻSZYCH USTALEŃ


- Otrzymanie terminu stawienia się w Urzędzie, nie zwalnia z odbywania kwarantanny lub innej formy izolacji związanej z zagrożeniem epidemicznym.

- Osobiście do Urzędu mogą przyjść tylko osoby bez objawów tj.: gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem.

- W dniu przyjścia do Urzędu należy sprawdzić temperaturę ciała i upewnić się, że jest ona właściwa.

- Należy posiadać wszystkie niezbędne dokumenty związane ze sprawą.

- Należy mieć maseczkę lub innego rodzaju zasłonę ust i nosa.

- Przed wejściem do Urzędu należy zdezynfekować dłonie w miejscu wyznaczonym i wyposażonym w środek dezynfekujący.

- Do odwołania w budynku Urzędu Miasta obowiązkowo przeprowadzane są pomiary temperatury ciała. Wpuszczane będą tylko osoby, u których nie zostanie stwierdzona gorączka.

- Należy przestrzegać właściwego dystansu od innych osób i pracowników Urzędu – zachowanie odstępu minimum 1,5 m.

- Ściągnięcie maseczki lub innej zasłony ust i nosa może być wykonane wyłącznie na wyraźne polecenie pracownika Urzędu w celu identyfikacji tożsamości.

- W trakcie przebywania na terenie Urzędu należy przestrzegać określonych oznaczeniami zasad przemieszczania się oraz ściśle wykonywać polecenia pracowników Urzędu i służby ochrony.

- W przypadku naruszenia powyższych zasad i ustaleń osobiste załatwienie sprawy w Urzędzie nie będzie możliwe.

Wydział Spraw Obywatelskich

meldunki - tel. 91 321 28 65

dowody osobiste - tel. 91 327 85 91

działalność gospodarcza - tel. 91 327 85 88

 

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 91 321 24 79

 

Wydział Komunikacji

prawa jazdy/transport - tel. 91 327 86 88

rejestracja pojazdów - tel. 91 321 20 55


Wydział Urbanistyki i Architektury
tel. 91 321 31 02

Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
tel. 91 327 06 27, 91 327 86 41

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 91 327 86 94, 91 327 86 91

Wydział Ewidencji i Obrotu Nieruchomościami
tel. 91 321 27 41, 91 327 86 98

Biuro Geodety Miasta
tel. 91 321 54 14

Straż Miejska
tel. 91 321 99 40

Wydział Edukacji
tel. 91 327 06 26

Wydział Inwestycji Miejskich
tel. 91 327 06 29

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
tel. 91 327 87 40

Wydział Infrastruktury i Zieleni Miejskiej
tel. 91 327 86 75

Wydział Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu
tel. 91 327 86 68

 

 

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Żmurkiewicz

 

 

OBOWIĄZEK  INFORMACYJNY
w związku z pomiarem temperatury ciała realizowanym w budynku Urzędu Miasta Świnoujście


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Gmina Miasta Świnoujście informuje, że:

Administratorem Pana/Pani danych jest: 
Gmina Miasto Świnoujście reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście.

Kontakt do inspektora ochrony danych: 
iod@um.swinoujscie.pl

Cel przetwarzania danych: 
Przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała osób wchodzących do budynku Urzędu Miasta Świnoujście.

Podstawa prawna przetwarzania danych:

  • ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm);
  • RODO art. 9 ust. 2 lit. i) jest to niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi.

Informacje o odbiorcach danych: 
Podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Odczytane dane nie będą podstawą profilowania oraz zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Okres przechowywania danych: 
Dane dotyczące temperatury ciała nie są rejestrowane ani przechowywane.

W związku z pomiarem temperatury ma Pani/Pan prawo do: 
Żądania wglądu do danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane