Urząd Miasta Świnoujście


ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95


email: sekretariat@um.swinoujscie.pl


NIP: 8550020644
REGON: 000591900

Spis telefonów

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 75/2019

zarządzenie nr 75/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia regulaminu wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ”

zarządzenie nr: 74/2019

zarządzenie nr 74/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w 2019 roku

zarządzenie nr: 73/2019

zarządzenie nr 73/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. Porębskiego

zarządzenie nr: 72/2019

zarządzenie nr 72/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Wybrzeże Władysława IV

zarządzenie nr: 71/2019

zarządzenie nr 71/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 722/2008 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 14 października 2008 r. w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz najemcy, który wybudował garaż ze środków własnych

zarządzenie nr: 70/2019

zarządzenie nr 70/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019

zarządzenie nr: 69/2019

zarządzenie nr 69/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 808/2017 Prezydenta Miasta Świnoujście z dnia 29 grudnia 2017 r.

zarządzenie nr: 68/2019

zarządzenie nr 68/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia propozycji Komisji Przetargowej dotyczącej wyboru wykonawców obsługi geodezyjnej Gminy Miasto Świnoujście w 2019 roku oraz unieważnienia części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

zarządzenie nr: 67/2019

zarządzenie nr 67/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wydzierżawienia zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej przy ulicy Juliusza Słowackiego 7 w obrębie 0002 miasta Świnoujście oznaczonej numerem działki 91 o pow. 1064 m2 oraz ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego

zarządzenie nr: 66/2019

zarządzenie nr 66/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

temat zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Świnoujście w sprawie ustalenia na rok 2019 wysokości dotacji miesięcznych przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście publicznym szkołom, niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznemu przedszkolu specjalnemu oraz niepublicznemu ośrodkowi rewalidacyjno-wychowawczemu

zarządzenie nr: 65/2019

zarządzenie nr 65/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

zarządzenie nr: 64/2019

zarządzenie nr 64/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania zespołu do przygotowania i zorganizowania wydarzenia plenerowego pn. „Pchli Targ”

zarządzenie nr: 63/2019

zarządzenie nr 63/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Krzywej

zarządzenie nr: 62/2019

zarządzenie nr 62/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2019 roku

zarządzenie nr: 61/2019

zarządzenie nr 61/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia na rok 2019 maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Świnoujście, oraz określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane

zarządzenie nr: 60/2019

zarządzenie nr 60/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.55.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 59/2019

zarządzenie nr 59/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku

zarządzenie nr: 58/2019

zarządzenie nr 58/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.55.2018 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Odrzańskiej w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 57/2019

zarządzenie nr 57/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Barlickiego

zarządzenie nr: 56/2019

zarządzenie nr 56/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019

zarządzenie nr: 55/2019

zarządzenie nr 55/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Świnoujściu przy ul. 1 Maja

zarządzenie nr: 54/2019

zarządzenie nr 54/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości oznaczonej numerem działki 105/2, położonej w obrębie ewidencyjnym 0015 m. Świnoujście przy ul. Osadników Wojskowych

zarządzenie nr: 53/2019

zarządzenie nr 53/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wydzielenia lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne grupy A

zarządzenie nr: 52/2019

zarządzenie nr 52/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego nr WO.DG.271.2.2019, dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: „Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczenia i doręczenia przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi , na potrzeby Urzędu Miasta Świnoujście”

zarządzenie nr: 51/2019

zarządzenie nr 51/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego nr WO-KP.271.3.2018 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Miasto Świnoujście w zakresie ubezpieczeń majątkowych”

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij