Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 428/2020

zarządzenie nr 428/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.20.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 427/2020

zarządzenie nr 427/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.20.2020 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Narutowicza 10 w ramach zadania: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 426/2020

zarządzenie nr 426/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji odbiorowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Modernizacja przystani rybackiej w Karsiborze w celu poprawy bezpieczeństwa rybaków”

zarządzenie nr: 425/2020

zarządzenie nr 425/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Świnoujście

zarządzenie nr: 423/2020

zarządzenie nr 423/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy Placu Wolności

zarządzenie nr: 422/2020

zarządzenie nr 422/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.23.2020 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. Gradowej w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 421/2020

zarządzenie nr 421/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Lechickiej

zarządzenie nr: 420/2020

zarządzenie nr 420/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie akceptacji wyboru wykonawcy i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego w 2020 r. z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

zarządzenie nr: 417/2020

zarządzenie nr 417/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wydzierżawienia terenu położonego w Świnoujściu - Promenada, z przeznaczeniem na działalność artystyczną (usługi fotograficzne, wykonywanie tatuaży, wyplatanie warkoczyków) oraz działalność rekreacyjną dla dzieci (przejazdy kolejką elektryczną, przejazdy zwierzakami elektrycznymi)

zarządzenie nr: 415/2020

zarządzenie nr 415/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia zmian w cenniku opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w 2020 roku

zarządzenie nr: 414/2020

zarządzenie nr 414/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie bezprzetargowej sprzedaży gruntu wraz z nieodpłatnym przeniesieniem własności znajdującego się na tym gruncie garażu na rzecz dzierżawcy, który sfinansował garaż ze środków własnych

zarządzenie nr: 413/2020

zarządzenie nr 413/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odbioru i przekazania obiektu do użytkowania pn.: „Budowa promenady w pasie drogowym ulicy Uzdrowiskowej na odcinku od Alei Interferie do ulicy Zdrojowej wraz z drogą dojazdową i zejściem na plażę.”

zarządzenie nr: 412/2020

zarządzenie nr 412/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powierzenia Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „Wyspiarz” w Świnoujściu administrowania nieruchomością stanowiącą działki 179, 183, 184/3, położone w obrębie ewidencyjnym nr 0015 m. Świnoujście

zarządzenie nr: 411/2020

zarządzenie nr 411/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, położonej w Świnoujściu przy ulicy Słonecznej, dz. nr 588/7, obr. 0017

zarządzenie nr: 410/2020

zarządzenie nr 410/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wniesienia przez Gminę Miasto Świnoujście wkładów do nowotworzonej spółki pod firmą ZGM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

zarządzenie nr: 409/2020

zarządzenie nr 409/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania likwidatora zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu

zarządzenie nr: 407/2020

zarządzenie nr 407/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie umorzenia należności pieniężnych

zarządzenie nr: 406/2020

zarządzenie nr 406/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości dotacji miesięcznych przekazywanych z budżetu Gminy Miasto Świnoujście publicznym szkołom, niepublicznym przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niepublicznemu przedszkolu specjalnemu oraz niepublicznemu ośrodkowi rewalidacyjno – wychowawczemu

zarządzenie nr: 405/2020

zarządzenie nr 405/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr WIZ.271.1.10.2020 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Bieżące utrzymanie zieleni i małej architektury w Parku Zdrojowym w Świnoujściu w latach 2020- 2023”

zarządzenie nr: 404/2020

zarządzenie nr 404/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę zabudowanej nieruchomości o powierzchni 729 m2, położonej w Świnoujściu, przy ul. Jachtowej

zarządzenie nr: 403/2020

zarządzenie nr 403/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.14.2020 dotyczącego realizacji zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Przebudowa instalacji elektrycznych w placówkach oświatowych Przedszkole Miejskie nr 3, Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa nr 4 w ramach zadań: „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach szkół podstawowych na terenie miasta” oraz „Wykonanie przebudowy wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach przedszkolnych na terenie miasta”

zarządzenie nr: 402/2020

zarządzenie nr 402/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania nr WIM.271.1.19.2020 dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „ Budowa infrastruktury związanej z modernizacją węzła przesiadkowego kolejowo – promowo – autobusowego w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 401/2020

zarządzenie nr 401/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji odbiorowej w celu odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji pn.: „Budowa ciągu pieszo-jezdnego i drogi rowerowej Nad Świną w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 400/2020

zarządzenie nr 400/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieodpłatnego przekazania zakładowi budżetowemu tj. Ośrodkowi Sportu i Rekreacji „WYSPIARZ” w Świnoujściu ul. Matejki 22 wybudowanych obiektów i budowli oraz ich ulepszeń, powstałych w wyniku realizacji przez Miasto Świnoujście zadań inwestycyjnych

zarządzenie nr: 399/2020

zarządzenie nr 399/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij