Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Zarządzenia

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

zarządzenie nr: 289/2020

zarządzenie nr 289/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Świnoujściu

zarządzenie nr: 288/2020

zarządzenie nr 288/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przekazania jednostce budżetowej – Przedszkolu Miejskiemu nr 11 z oddziałami integracyjnymi „Tęcza” przy ul. Bydgoskiej 15 w Świnoujściu środków trwałych i ich ulepszeń, powstałych w wyniku realizacji przez Gminę Miasto Świnoujście zadania inwestycyjnego

zarządzenie nr: 287/2020

zarządzenie nr 287/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu administrowania działkami gruntu położonymi w Świnoujściu w obrębie ewidencyjnym 0012 przy ul. Modrzejewskiej i ul. Barlickiego

zarządzenie nr: 286/2020

zarządzenie nr 286/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia trybu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o przetargu w postępowaniu nr WIM.271.1.11.2020 na realizację zamówienia publicznego dotyczącego wyboru wykonawcy na realizację zadania pn.: „Wykonanie, dostawa oraz montaż elementów sali zabaw Przedszkola Miejskiego przy ul. Bydgoskiej tzw. „kubików” stanowiących wewnętrzną strefę zabaw dla dzieci”

zarządzenie nr: 285/2020

zarządzenie nr 285/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawieszenia działalności placówek wsparcia dziennego, dziennego domu pomocy, klubu seniora, środowiskowego domu samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej

zarządzenie nr: 284/2020

zarządzenie nr 284/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w postępowaniu nr WIM.271.1.48.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ul. 1 Maja wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego oraz przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” Część nr I: „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu”

zarządzenie nr: 283/2020

zarządzenie nr 283/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania komisji odbiorowej robót budowlanych na zadaniu pn.: „ Budowa toru rowerowego pumptrack przy ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu wraz z wykonaniem odcinka ścieżki rowerowej na ul. Grunwaldzkiej do budowanego toru rowerowego”

zarządzenie nr: 282/2020

zarządzenie nr 282/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie unieważnienia postępowania nr WIM.271.1.12.2019 dotyczącego wyboru wykonawcy w postępowaniu pn. „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań: „Przebudowa ul. 1 Maja w Świnoujściu wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego” oraz „Przebudowa chodników i jezdni w drogach gminnych – ul. Kanałowa, ul. Trzcinowa, ul. Miodowa i ul. Owocowa w Świnoujściu” i „Przebudowa ul. Grunwaldzkiej w Świnoujściu – odcinek od granicy państwa do ul. 11 Listopada”

zarządzenie nr: 281/2020

zarządzenie nr 281/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przystąpienia do realizacji Modułu III programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”

zarządzenie nr: 280/2020

zarządzenie nr 280/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów położonych w Świnoujściu, z przeznaczeniem na uprawę warzyw

zarządzenie nr: 279/2020

zarządzenie nr 279/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia publicznego w postępowaniu nr WIM.271.1.5.2020 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Wykonywanie bieżącego utrzymania i drobnych remontów instalacji i urządzeń odwodnienia dróg publicznych znajdujących się na obszarze Gminy Miasto Świnoujście w latach 2020-2023”

zarządzenie nr: 278/2020

zarządzenie nr 278/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie sprzedaży w drodze III przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości zabudowanej, położonej w Świnoujściu przy ulicy Miodowej, oznaczonej numerem działki 330/57 obręb 0015

zarządzenie nr: 277/2020

zarządzenie nr 277/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmiany składu osobowego członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

zarządzenie nr: 276/2020

zarządzenie nr 276/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przekazania jednostkom budżetowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście, przenośnego sprzętu komputerowego, zakupionego w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi priorytetowej nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

zarządzenie nr: 275/2020

zarządzenie nr 275/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Żłobka Miejskiego „Kubuś Puchatek” w Świnoujściu

zarządzenie nr: 274/2020

zarządzenie nr 274/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmiany terminu realizacji inwestycji

zarządzenie nr: 273/2020

zarządzenie nr 273/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Monte Cassino

zarządzenie nr: 272/2020

zarządzenie nr 272/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie nieskorzystania z prawa pierwokupu lokalu położonego w Świnoujściu przy ul. Grunwaldzkiej

zarządzenie nr: 271/2020

zarządzenie nr 271/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie wygaszenia Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu administrowania działką gruntu nr 30 położoną w Świnoujściu w obrębie ewidencyjnym 0014 przy ul. Szwedzka, Węgierska

zarządzenie nr: 270/2020

zarządzenie nr 270/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego położonego w Świnoujściu przy ul. Barlickiego 23/1

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij