Urząd Miasta Świnoujście

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Świnoujście
tel. (91) 321 31 93
fax  (91) 321 59 95

email: soi@um.swinoujscie.pl


Adres ePuap, numer adresu PEF oraz NIP i REGON   

Wykaz kont Gminy Miasto Świnoujście


Spis telefonów Urzędu Miasta Świnoujście

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXIV/193/2019

uchwała nr XXIV/193/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej oraz kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 506

uchwała nr: XXIV/192/2019

uchwała nr XXIV/192/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zawaracia na czas nieoznaczony umów najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście poza listą wnioskodawców oczekujących na zawarcie takiej umowy

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/191/2019

uchwała nr XXIV/191/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zamiany lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Świnoujście na dwa odrębne lokale mieszkalne

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/190/2019

uchwała nr XXIV/190/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Świnoujście w rejonie ul. Mazowieckiej, Szkolnej, Wielkopolskiej i Drawskiej

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 517

uchwała nr: XXIV/189/2019

uchwała nr XXIV/189/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6924

uchwała nr: XXIV/188/2019

uchwała nr XXIV/188/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/187/2019

uchwała nr XXIV/187/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie „Wieloletnich Strategicznych Programów Operacyjnych Miasta Świnoujście na lata 2014-2020”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/186/2019

uchwała nr XXIV/186/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2020-2033

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/185/2019

uchwała nr XXIV/185/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6923

uchwała nr: XXIV/184/2019

uchwała nr XXIV/184/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/183/2019

uchwała nr XXIV/183/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasto Świnoujście na lata 2019-2028

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIV/182/2019

uchwała nr XXIV/182/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasto Świnoujście na rok 2019

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6922

uchwała nr: XXII/181/2019

uchwała nr XXII/181/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie zatwierdzenia uchwały Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Karsibór

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/180/2019

uchwała nr XXII/180/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego zamiaru likwidacji opłaty uzdrowiskowej

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/179/2019

uchwała nr XXII/179/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018-2022”

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/178/2019

uchwała nr XXII/178/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Świnoujście i nadania jej statutu

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 082

uchwała nr: XXII/177/2019

uchwała nr XXII/177/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Świnoujście na lata 2019-2029

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXII/176/2019

uchwała nr XXII/176/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie Statutu Uzdrowiska Świnoujście

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 080

uchwała nr: XXII/175/2019

uchwała nr XXII/175/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych

Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia poz. 6895

uchwała nr: XXII/174/2019

uchwała nr XXII/174/2019

jakiego organu Rady Miasta Świnoujście

z dnia

w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miasto Świnoujście z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”

Status uchwały Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij